Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Tiskové zprávy

Valná hromada Společnosti přátel Lužice 2015

Publikováno: 1.4.2015

V sobotu 28. března 2015 se v Lužickém semináři v Praze konala valná hromada SPL. Přijala nové stanovy, důležitou změnou je prodloužení funkčního období všech činovníků na dva roky. Zabývala se těžkostmi spojenými se stále se zvyšujícími náklady na provoz Lužického semináře a na vydávání Česko-lužického věstníku. Valná hromada doporučila zvýšit členské příspěvky na 500 Kč/rok (a 300 Kč/rok snížené pro studenty a důchodce)....celý text

100. výročí založení Domowiny – oslavy v Praze 1. července 2012

Publikováno: 3.7.2012

1. července 2012 - Lužičtí Srbové, jejichž počet dnes odhadujeme na zhruba 60 000 osob, obývají území Lužice, rozdělené do německých spolkových států států Saska a Braniborska. Představují poslední zbytek tamního původního slovanského obyvatelstva (slovanské kmeny sídlily v rozlehlé oblasti zhruba mezi Labem a Odrou), který nebyl...celý text

Interpelace poslance Hajka Kozla v saském sněmu ve věci saské styčné kanceláře v Lužickém semináři

Publikováno: 12.6.2012

12. a 13. června 2012 - Saský zemský sněm, 5. volební období - Malý dotaz - Poslanec Hajko Kozel (frakce DIE LINKE) Téma: Saská styčná kancelář (Sächsische Verbindungsbüro) v České republice. - Po otevření saské styčné kanceláře ve Vratislavi (Polsko) plánuje nyní saská zemská vláda rovněž otevření styčné kanceláře v Praze (Česká republika). K tomu byly pronajaty prostory v budově Lužického semináře (Wendisches Seminar), který je a byl zvláště důležitý pro...celý text

Otevřený dopis - protest proti chystanému omezení Witaj-výuky na základních školách v Dolní Lužici

Publikováno: 30.5.2012

Ministerstvo školství, mládeže a sportu, ministryně Dr. Martina Münch, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Postupim - Otevřený dopis - Vážená paní ministryně, po řadu století byla lužická srbština v Dolní Lužici potlačována německou světskou mocí i církví. Obrovské škody lužickosrbské kultuře, jazyku a identitě způsobila také povrchová těžba hnědého uhlí v minulém i tomto století, kvůli které byly vysídleny ...celý text

Protest proti zákazu lužické srbštiny

Publikováno: 30.9.2004

Tiskové prohlášení Společnosti přátel Lužice Na sever od naší země, v srdci Horní Lužice, leží ves Pančicy a v ní klášter Marijina Hwězda. Ačkoliv je na něm jen německý nápis Kloster Marienstern, jde o místo v samém srdci lužickosrbského osídlení. Český lev na nádvoří připomíná, že klášter samotný je svázán hluboce s dějinami českých zemí. Pančicy-Kukow je jedna z nejvíce lužickosrbských obcí tohoto oficiálně dvojjazyčného regionu. A právě v tomto klášteře došlo k vydání nařízení, v němž se zakazuje, aby mezi sebou mluvili lužickosrbští zaměstnanci v přítomnosti pacientů či německých kolegů svým rodným jazykem. Nerespektování nařízení může mít pracovněprávní důsledky, čímž lze rozumět zejména vyhození ze zaměstnání....celý text

Situace po uzavření Střední srbské školy v Chrósćicích je kritická

Publikováno: 14.8.2003

Situace, kdy saské úřady oznámily s okamžitou platností uzavření jedné z mála ryze lužickosrbských škol v hornolužických Chrósćicích, je kritická. Je kritická nejen pro žáky Střední srbské školy v Chrósćicích a pro jejich rodiny, ale také pro velice zranitelnou síť lužickosrbských škol. Je kritická také z hlediska zachování celé národní identity. Lužičtí Srbové čelí velice silnému asimilačnímu tlaku ...celý text

Otevřený dopis Saskému Ministerstvu kultury, Drážďany

Publikováno: 11.7.2003

Žádost o zachování chrosčické lužickosrbské školy Návrh na získání dodatečných prostředků na udržitelný provoz lužickosrbských škol z EU Vážení přátelé, dostali jsme z Horní Lužice zprávu o Vašem záměru zrušit chrosčickou lužickosrbskou školu od nového školního roku 2003-2004. Rozumíme některým důvodům, které k tomu vedly, současně však připomínáme, že Lužičtí Srbové, nejmenší slovanský národ žijící v Německu, mají svých škol ne mnoho a zrušení jedné z nich by mělo pro Lužické Srby a jejich kulturu velmi nepříznivé, dá se říci osudové důsledky. ...celý text


Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597