Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Česko-lužický věstník

 

Česko-lužický věstník vychází ročně v deseti číslech a jednom dvojčísle v nákladu 300 výtisků. Roční předplatné činí 200 Kč. Objednat možno na adrese luzice@luzice.cz

Česko-lužický věstník je zaměřen na literaturu, kulturu a dějiny Lužických Srbů s cílem informovat  o této tématice především obyvatelstvo České a Slovenské republiky, dále podporovat úsilí Lužických Srbů o zachování kulturní a etnické identity i mateřského jazyka.

Obsahovou náplní je poezie (pravidelná báseň na úvod každého čísla), studie a články, stručné zpravodajství, recenze a referáty o nové literatuře, publicistika, bibliografie článků s lužickosrbskou tématikou a zprávy sdělovacích prostředků, rozhovory, dopisy čtenářů, jedenkrát do roka literární příloha zpracovaná nově přímo pro Česko-lužický věstník.

Články jsou mimo literární texty v jazyce českém, v menším množství v jazyce lužickosrbském doplněny českými titulky a souhrny.

V souvislosti s tímto tématem se časopis příležitostně zabývá také literaturou, kulturou a dějinami jiných slovanských národů, evropských národnostních menšin a malých etnik, například Kašubů, italských Slovinců, Katalánců atd.

 

 

 

clv titul

 

Online archiv

Starší čísla Česko-lužického věstníku jsou k dispozici také online ve formátu pdf a html. Online verzi zveřejňujeme půl roku po vytištění.

Věstníky ve formátu PDF ke stažení:
2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9
2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2015: 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11-12
2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12.
2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12.
2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12.
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6-8, 9-10, 11-12.
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12.

Autorský ukazatel (2001-2008).

Starší čísla věstníků ve formátu HTML:
2002: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9.
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12.
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12.
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12,
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12,
1997: 4, 5, 6, 7-8, 9, 11, 12,

 

 

 


Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597