Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Situace po uzavření Střední srbské školy v Chrósćicích je kritická

Publikováno: 14.8.2003

Situace, kdy saské úřady oznámily s okamžitou platností uzavření jedné z mála ryze lužickosrbských škol v hornolužických Chrósćicích, je kritická.
Je kritická nejen pro žáky Střední srbské školy v Chrósćicích a pro jejich rodiny, ale také pro velice zranitelnou síť lužickosrbských škol.
Je kritická také z hlediska zachování celé národní identity. Lužičtí Srbové čelí velice silnému asimilačnímu tlaku německého okolí. Kromě rodinného prostředí je právě srbská škola jednou z mála posledních veřejných prostor, kde mohou uplatňovat živě svou mateřštinu, kde mohou děti vyrůstat v přirozeném jazykovém prostředí a kde mohou utvářet své národní vědomí.
Proto spatřujeme v zavření byť jediné lužickosrbské školy otevřený útok na národní identitu nejmenšího slovanského národa. Jde o popření principů zachování národních menšin v Evropě, o podkopávání snahy mnohých evropských i německých institucí o podporu menšin a v neposlední řadě i o porušení mezinárodních závazků Spolkové republiky Německo.
Nastalá situace je varující i pro českou společnost. Ukazuje, že ani samotné demokratické principy našeho společenského zřízení, ani instituce Evropské unie, do níž vstupujeme, nezajistí samy o sobě ochranu zájmů malých národů a menšin, nebudeme-li o ně usilovat.
Vyzýváme proto všechny, aby osobní podporou projevenou Lužickým Srbům a tlakem na příslušné instituce Svobodného státu Sasko pomohli zvrátit špatné rozhodnutí a zachránit tak pro dobro nám blízkého národa i pro dobro evropské demokracie školu v Chrosćicích.Za Společnost přátel Lužice

Doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc., předseda SPL

Radek Čermák, místopředseda SPL

Ing. arch. Hanuš Härtel, místopředseda SPLCopyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597