Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Otevřený dopis Saskému Ministerstvu kultury, Drážďany

Publikováno: 11.7.2003

Žádost o zachování chrosčické lužickosrbské školy
Návrh na získání dodatečných prostředků na udržitelný provoz lužickosrbských škol z EUVážení přátelé,

dostali jsme z Horní Lužice zprávu o Vašem záměru zrušit chrosčickou lužickosrbskou školu od nového školního roku 2003-2004. Rozumíme některým důvodům, které k tomu vedly, současně však připomínáme, že Lužičtí Srbové, nejmenší slovanský národ žijící v Německu, mají svých škol ne mnoho a zrušení jedné z nich by mělo pro Lužické Srby a jejich kulturu velmi nepříznivé, dá se říci osudové důsledky. V budoucnu by totiž jistě ze stejných důvodů došlo k rušení dalších škol, až by třeba zůstala jen jedna. Souhlasíme proto s výrokem Jana Nuka, předsedy Domowiny, že jde o národní tragédii Lužických Srbů mající nevídané důsledky na další osud tohoto slovanského národa. Poznamenáváme že saský limit 20 žáků na třídu ve škole pro národnostní menšinu je limit velmi nemilosrdný. V Česku je tento limit 13 žáků a nedávno bylo schváleno jeho snížení na 10 žáků na třídu.

Jsme dále názoru, že zachování lužickosrbské kultury, pozoruhodné části kulturního genofondu Evropy, je také problém evropský, nikoli jen problém lokální. Řešení problému vidíme proto i v možnosti získání dodatečných prostředků na udržitelný provoz lužickosrbských škol a rozšíření jejich spolupráce s českou vzdělávací soustavou z příspěvku Evropské unie a nabízíme Vám při něm naši spolupráci.

Připojujeme dokumenty o projektu Lužice a EU a informaci o přípravě výjezdního zasedání českého parlamentního Výboru pro evropskou integraci (VEI) do Lužice, jehož významným jednacím bodem bude právě koordinace české pomoci srbským školám.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zpětvzetí Vašeho rozhodnutí zrušit chrosčickou lužickosrbskou školu od nového školního roku 2003-2004 a prosíme Vás o stanovisko k výše uvedenému návrhu českosaského projektu na získání dodatečných prostředků na udržitelný provoz srbských škol a rozšíření jejich spolupráce s českou vzdělávací soustavou z příspěvku Evropské unie.Těšíme se na Vaši odpověď a spolupráci.
S přátelskými pozdravy


Hrádek nad Nisou - Liberec - Praha - Budyšín, 10.7.2003

podepsáni členové koordinační rady projektu Lužice a Evropská unie:

Cyž Bjarnat, jednatel Domowiny
Delan Šćěpan, předseda Spolku Cyrila a Metoděje
Hrabal Milan, člen Českého centra mezinárodního PEN-klubu
Kohlíček Jaromír, PSP ČR
Komárek Walter, bývalý 1. místopředseda české vlády v zastoupení Kozlerovou Vlastou
Kopecký Robert, poslanec PSP ČR
Němec Oldřich, PSP ČR
Šatava Leoš, předseda Společnosti přátel Lužice
Týř Jiří, předseda koordinační rady projektu Lužice a EU, Občanské sdružení Trojzemí.cz
Vydra František, znalec Lužice, Občanské sdružení Trojzemí.czCopyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597