Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Otevřený dopis - protest proti chystanému omezení Witaj-výuky na základních školách v Dolní Lužici

Publikováno: 30.5.2012

 

Ministerstvo školství, mládeže a sportu

ministryně Dr. Martina Münch

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Postupim

Německo

 

Otevřený dopis                                                                                              30. května 2012

 

Vážená paní ministryně,

po řadu století byla lužická srbština v Dolní Lužici potlačována německou světskou mocí i církví. Obrovské škody lužickosrbské kultuře, jazyku a identitě způsobila také povrchová těžba hnědého uhlí v minulém i tomto století, kvůli které byly vysídleny desítky vsí s lužickosrbským obyvatelstvem. Takové nepříznivé podmínky měly za následek, že se dolní lužická srbština v současnosti ocitla na hraně zániku.

Již více než 10 let probíhá v Dolní Lužici Witaj-projekt, výuka a užívání lužické srbštiny ve školkách, základních školách a školních družinách. Tento projekt je nejspíš poslední šancí na oživení dolní lužické srbštiny, šancí na zachování jazyka, který bude používán v běžném životě a který budou rodiče předávat svým dětem z pokolení na pokolení.

Witaj-výuce je tedy proto nutné věnovat nejvyšší pozornost a péči, podporovat ji a dále rozvíjet.

Bohužel, v nedávné době jsme se dozvěděli, že plány braniborského ministerstva školství, mládeže a sportu míří opačným směrem: od září tohoto roku má být Witaj-výuka v základních školách v Dolní Lužici drasticky omezena. Tato výuka má nově probíhat až od 3. ročníku, z 1. a 2. ročníku by tedy zcela zmizela. Ve 3. a 4. ročníku by se výuka konala pouze za předpokladu, že počet žáků dosáhne alespoň 12. Pokud by počet žáků, kteří si tuto výuku zvolí, byl menší, bylo by vyučováno více ročníků společně. To by však přineslo značné potíže vzhledem k odlišným úrovním znalostí v jednotlivých ročnících. Také celkový počet hodin věnovaných Witaj-výuce má být výrazně snížen.

Na některých školách by za takových podmínek Witaj-výuka zcela skončila, na zbylých by byla výrazně oslabena a nejspíš by ztratila smysl. Pokud Witaj-výuka, která začíná ve školkách, nebude mít dostatečné pokračování v základních školách, hrozí, že se celý Witaj-projekt zhroutí.

Vážená paní ministryně,

podporujeme rozvoj Witaj-projektu na všech úrovních. Jde v tomto případě o hodně: o zachování dolní lužické srbštiny jako živého jazyka, mateřštiny Lužických Srbů, původních obyvatel Lužice. Jde o záchranu nenahraditelného evropského kulturního a duchovního dědictví.

 

Za Společnost přátel Lužice

U Lužického semináře 13

118 00 Praha 1

Česká republika

 

Miloš Malec

místopředseda

 

 

Kopií:

Nowy Casnik, Dolní Lužice, Německo

Serbske Nowiny, Horní Lužice, Německo

Jazykové středisko WITAJ Budyšín, Horní Lužice, Německo

Jazykové středisko WITAJ - pobočka Chotěbuz, Dolní Lužice, Německo

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátu ČR

Stálá komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí

Haló noviny, Česká republika

Deník Referendum, Česká republika

Česko-lužický věstník, Česká republika

Slovanská vzájemnost, Česká republika

europoslanci České republiky

Federal Union of European Nationalities (FUEN)

 


Ludvík Jírovec | Poslané 16.06.2012 04:56
Je to ostuda, takovéto zacházení s menšinami.
Vladimír Hodr | Poslané 16.06.2012 06:12
Nedejte se!!!Ať žije Spreewald!!!
Ing. Jaromír Bittner | Poslané 16.06.2012 10:32
Podepisuji petici za zachování výuky dolní lužické srbštiny, nenahraditelné dědictví předků.
Dr.macháč Oldřich | Poslané 17.06.2012 09:11
Plně souhlasím s předcházejícími názory,podporuji práva lužických srbů a podepisuji petici.
Alexander | Poslané 28.06.2012 09:42
Musím se udržet naživu, mateřský jazyk Lužické Srby, rodák Lužice.
Jozef Mikita | Poslané 28.06.2012 01:13
Go ahead! Vanish it! Another nail in coffin of the European culture. Bravo! Maybe one day you will be in situation like this with your language. Slovakia
Vojtěch Merunka, Ph.D. | Poslané 28.06.2012 10:49
Spolková republika Německo potřebuje občany, kteří ovládají slovanský lužický jazyk. Je to brána k porozumění především s Poláky a Čechy a potažmo se všemi slovanskými národy. Kromě kulturního obohacení tu jde i o ekonomický efekt - Lužičané jsou díky svým jazykovým schopnostem velmi dobří v sektoru služeb a tak hospodářsky pomáhají východnímu Německu.
Mgr. Pavel Košák | Poslané 11.09.2012 09:09
Rád bych podpořil výuku jazyka, který má tak blízko k mé mateřštině.
 

Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597