Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Valná hromada Společnosti přátel Lužice 2015

Publikováno: 1.4.2015

V sobotu 28. března 2015 se v Lužickém semináři v Praze konala valná hromada Společnosti přátel Lužice.

Účastníky pozdravil zástupce Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko dr. David Michel a pochválil dosavadní spolupráci SPL s kanceláří, a uznání vyslovil také JUDr. Ing. arch. Zdeněk Blažek, pražský soudce, podporovatel společnosti a častý účastník akcí. Dopisem pozdravil přítomné předseda Domowiny Dawid Statnik, který vyjádřil podporu činnosti SPL a přislíbil pomoc při zachování vydávání Česko-lužického věstníku. Pozdrav vzkázal také Jurij Łušćanski, který se stejně jako Statnik nemohl zúčastnit, neboť se ve stejnou dobu konala valná hromada Domowiny.

Odstupující předseda SPL Petr Kadlec se rozloučil s členy a jako nový předseda společnosti byl zvolen Lukáš Novosad. Dalšími členy předsednictva jsou Antonín Kříž a Milan Hrabal, dále nově knihovník Martin Boukal, Ondřej Šrámek a Tereza Valášková. Místopředsedkyní zůstává Eliška Papcunová, která dále převzala redakci Česko-lužického věstníku.

Společnost přátel Lužice s ohledem na nový občanský zákoník přijala nové stanovy. Důležitou změnou je prodloužení funkčního období všech činovníků na dva roky, což pomůže především při realizaci projektů. Dále se SPL zabývá těžkostmi spojenými se stále se zvyšujícími náklady na provoz Lužického semináře a na vydávání Česko-lužického věstníku. Valná hromada také doporučila předsednictvu zvýšit členské příspěvky na 500 Kč/rok (a 300 Kč/rok snížené pro studenty a důchodce).

Společnost přátel Lužice sleduje situaci kolem koupě německé divize těžební společnosti Vattenfallu českými těžařskými společnostmi ČEZ nebo EPH a bude se zasazovat o to, aby nový vlastník dodržoval zemské zákony Saska a Braniborska na ochranu Lužických Srbů a nedopustil další narušování lužickosrbského sídelního prostoru.

SPL 1.4.2015


Čestmír Kreissl | Poslané 02.02.2016 10:25
Prosím o informaci na jaké číslo účtu mám zaslat členské příspěvky ve výši 500 kč a s jakým variabilním symbolem, abych byl identifikován, že mám členské příspěvky zaplaceny. Předem děkuji za odpověď.
Václav František Reňák | Poslané 15.02.2016 05:53
Prosím o sdělení čísla b.ú vč V.S., abych mohl zaslat čl. příspěvek. Děkuji damekReňák
 

Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597