Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

19.1.2019 Mytologie starých Slovanů a koncert Zanyky

Publikováno: 11.1.2019

Vážení přátelé Lužice,
zveme vás V SOBOTU 19. 1. 2019 do Lužického semináře v Praze na PŘEDNÁŠKOVÝ DEN MYTOLOGIE STARÝCH SLOVANŮ. Od 10 hodin dopoledne se můžete těšit na pět přednášek a OD 17:00 PAK NA KONCERT STŘEDOVĚKÉ HUDBY SKUPINY ZANYKA.
Na přednáškovou část je vstup volný, na koncert je vstupné 150 Kč. Vzhledem k tomu, že je o akci veliký zájem, místa si prosím rezervujte v odpovědi na tento e-mailu (luzice@luzice.cz).
A o čem že bude řeč? Zde malá ochutnávka:

NAĎA PROFANTOVÁ: POHANSTVÍ ZÁPADNÍCH SLOVANŮ OČIMA ARCHEOLOGIE
Pohanství západních Slovanů bude představeno v čase jeho trvání: od konce 6. století do konce 12. století. Projevy pohanství jsou pro archeology velice náročné mezioborové téma, většinou se objevují doklady rituálů (těžko odlišitelný rituál jedinečný od řídce se opakujícího), nejlépe interpretovatelné jsou tzv. stavební obětiny. V některých oblastech pak odkrývají stavební podobu pohanských svatyní (Gross Raden, Wroclaw) či kultovních míst pod širým nebem (Břeclav-Pohansko, Chotěbuz). Zvláštní význam, mnohdy však nejednoznačně interpretovatelný, mají některé depoty kovových nálezů, u nichž se předpokládá, že byly uloženy jako obětiny bohům (např. v prostoru posvátných hor či v prostoru jiného kultovního místa). Jako příklad uveďme Klášťov na Moravě či Kletečnou v Čechách. Za zmínku stojí řídce nacházené idoly (většinou dřevěné) a diskuse okolo nejslavnějšího "Zbručského
idolu". Kromě idolů archeologie rozpoznává i jiné kultovní pomůcky, např. bronzové závěsky s podobou boha (Morava), mytologická vyobrazení s problematickým "čtením", amulety s magickým obsahem, poháry na nožce v blízkosti kultovního místa apod.

MICHAELA ŠEBETOVSKÁ: VELES - SLOVANSKÉ BOŽSTVO V KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVĚ
Ačkoliv se o Velesovi zachovalo jen velmi málo informací v písemných pramenech, je možné se pokusit jeho postavu rekonstruovat. Jeden ze způsobů rekonstrukce bude představen v rámci této přednášky. Posluchači budou seznámeni s několika postavami (ze slovanského prostředí i mimo něj), které se jeví jako příbuzné Velesovi. Tím bude vytvořen základ pro interpretaci primárních pramenů hovořících o Velesovi tak, aby dávaly smysl nejen každý zvlášť, ale vytvářely zároveň koherentní celek. Díky tomu bude možné rozvinout teorie o někdejší podobě a funkcích tohoto slovanského božstva.

MICHAL TÉRA: SLOVANSKÉ NASTOLOVACÍ RITUÁLY A JEJICH MYTOLOGICKÝ ZÁKLAD
Přednáška se zaměří na rituální průběh nastolování panovníka ve slovanských societách. Téma bude zaměřeno především na oblast korutanských Slovanů, u nichž dobové prameny zaznamenali způsob provádění tohoto obřadu v několika verzích až do raného novověku. Zároveň poukážeme na analogické jevy a prvky, které se objevují v jiných slovanských societách a zvláště zdůrazníme blízkost mezi českým přemyslovským mýtem a korutanským nastolovacím rituálem.Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597