Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

4.3.2017 Valná hromada Společnosti přátel Luižce

Publikováno: 14.2.2017

Valná hromada SpL

se bude konat v sobotu 4.3.2017 od 10:00

v budově Lužiského semináře na adrese U Lužického semináře 90/13 Praha 1

Program:

10:00-10:30

prezence účastníků -možnost úhrady členských příspěvků

10:30-12:30

1.zahájení a schválení programu,volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.úvodní slovo předsedy L.Novosada

3.projevy hostů

4.zpráva o činnosti SpL

5.účetní zpráva za rok 2016 a plán na rok 2017

6.zpráva Česko-lužického věstníku

7.zpráva o stavu Hórnikovy lužickosrbské knihovny

8.zpráva o stavu archivu SpL

9.zpráva o stavu mediatéky SpL

10.zpráva revizní komise

11.diskuse

12:30-13:30

Přestávka

13:30-15:30

12.volba předsednictva

13.Pozvání na připravované akce

14.diskuse

15.závěr

Náměty k projednání zasílejte nejpozději do osmi dní před konání valné hromady

Občerstvení bude na místě

Na místě si můžete též zakoupit publikace SpL i jiné

Těšíme se na hojnou účast

 Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597