Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Svazek obcí Novoborska spolupracuje s Horní Lužicí v Sasku

Publikováno: 5.1.2017

Svazek obcí Novoborska úspěšně navázal spolupráci s Marketingovou společností Horní Lužice (Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH) se sídlem v Bautzenu. Společnost zajišťuje celoregionální management v okresech Budyšín (Bautzen) a Zhořelec (Görlitz) pro region Horní Lužice-Dolní Slezsko (Oberlausitz-Niederschlesien). Svazek obcí Novoborska se dlouhodobě zabývá činnostmi v rámci společné strategie turistického ruchu a tento záměr je v souladu se Strategií rozvoje Novoborska, ale také se strategickými cíly Programu rozvoje Libereckého kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce.
Aktuálním záměrem je vytvoření destinace „Přírodní park Lužické hory" s cílem lépe propagovat Lužické hory jako významnou turistickou značku v rámci Libereckého kraje i v příhraniční oblasti. V přeshraničních aktivitách vyjednává Svazek obcí Novoborska nejen se zástupci Marketingové společnosti Horní Lužice, ale také se sdružením „Přírodní park Žitavské hory" (TGG Naturpark Zittauer Gebirge). Kromě propagace oblasti Lužických hor a jeho cenných přírodních a kulturních zajímavostí je prioritou zapojit i místní subjekty a organizace v cestovním ruchu, umožnit jim komunikaci s přeshraničním regionem v Sasku.

Významným krokem je i odsouhlasení přeshraniční spolupráce a záměru zřídit společnou destinaci Valnou hromadou sdružení TGG Naturpark Zittauer Gebirge, ke kterému došlo 30. 9. 2016 na společném setkání v Žitavě. Zde vnímáme velmi pozitivně i postoj zemského rady Bernda Langeho, který myšlenku podpořil.

Parlamentní listy Jan Sviták 3.10.2016

 Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597