Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Nemůžete se dočkat Vánoc? V saském Ochranově (Herrnhutu) je díky hvězdě mají po celý rok

Publikováno: 21.11.2016

Tato typická ozdoba ale nemá původ tak docela německý. Z anglického názvu Moravian Star lze vytušit, jakého původu hvězda je. Ale není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Musíme se vrátit do historie, do roku 1722, kdy mnoho českých a moravských exulantů prchalo před pronásledováním za své náboženské vyznání. Většina byla členy Jednoty bratrské neboli tzv. Moravské církve, přívrženci protestantství. A protože protestantismus má v Sasku dlouhou tradici, prchajícím krajanům poskytl půdu a zázemí saský šlechtic Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a z Pottendorfu.

V letech 1722 až 1732 byla mezi Žitavou a Budyšínem, východně od Šluknovského výběžku, založena obec Ochranov, německy Herrnhut. Ta je dodnes považována za celosvětové centrum obnovené Jednoty bratrské, s více než tři čtvrtě miliónem stoupenců po celém světě.

Počátkem 19. století při hodinách matematiky a geometrie se v ochranovském internátu studenti učili konstruovat archimedovské mnohostěny. Tak vznikl i základ hvězdy, který tvoří tzv. rombokubooktaedr. Má 26 stěn, z nichž 18 jsou čtverce a 8 rovnostranné trojúhelníky. Hernhutská (ochranovská) hvězda má paprsků pouze 25, horní chybí, na jeho místě je připevněna žárovka či háček na zavěšení.

Ochranovské hvězdy krášlily prostory internátu, jeho návštěvníci si je tak oblíbili, že se brzy rozšířily do celého Saska i zahraničí, také i díky misijní a charitativní činností Moravské církve se Moravská hvězda vyvěšuje od začátku adventu až do Tří králů i v západní Indii, Grónsku, Surinamu, Labradoru, USA, jižní a východní Africe, Ladaku i části Skandinávie.

V Herrnhutu se hvězdy vyrábí dodnes. Ty současné však již nejsou pouze z papíru, ale též odolné plastové s možností dokoupení elektrického osvětlení. Jste-li trpěliví a zruční, můžete si hvězdu složit sami. Nejmenší mají průměr pouhých 13 cm, v ochranovské manufaktuře se vyrábějí tradičním způsobem, tj. ručně již více než 130 let. Zkušeným pracovnicím výroba jedné trvá zhruba 1,5 hodiny. Díváte-li se na jejich hbité ruce, vypadá vše lehce, ale opak je pravdou.

Vánoční atmosféru firmy Herrnhuter Sterne si můžete vychutnat po celý rok. Kromě předvádění výroby hvězd, v její budově naleznete malé infocentrum o historii města i vzniku hvězdy a malý obchod. Nedaleko se nachází velká podniková prodejna, s celoroční širokou nabídkou všeho, co k vánocům patří.

Nedočkavcům, kterým bude tato ochutnávka ještě málo, doporučuji navštívit v centru Vlastivědné muzeum. Od počátku listopadu zde, kromě stálé expozice věnované zdejší historii a životnímu stylu, naleznete výstavu betlémů, svícnů, pyramid a dřevěných ozdob.

V Sasku Vánoce nejsou tolik o komerci, jak bývá v našich krajích zvykem. V městečku s necelými třemi tisíci obyvatel, jejichž předci pocházeli z Čech a Moravy, na vás dýchne vánoční kouzlo, kdykoliv se vám po něm zasteskne.

novinky.cz 12.11.2016 Jana Vančatová

 Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597