Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Lužičtí Srbové navazují vztahy s Libercem

Publikováno: 5.8.2016

Školu v zahraničí, kde se učí místní děti češtinu, bychom asi těžko hledali. Přitom stačí v Německu navštívit malou obec Chrósćicy (Crostwitz) nedaleko Budyšína, v oblasti, kde žije silná komunita Lužických Srbů. Výuka českého jazyka tady má svou tradici snad i proto, že obyvatelé udržují přátelské styky s obcemi Lužice a Dolní Bojanovice na jižní Moravě.
Koncem června cesta šedesáti školáků však vedla do Liberce, kde navštívili univerzitu, Základní školu Jabloňová a iQPARK. Cestu finančně podpořilo město Liberec, které má zájem vztahy více rozvíjet. Příště by nemuselo jít o pouhou návštěvu, ale děti z chrósćické školy by se mohly zapojit do veřejných akcí. Jedním z nápadů je uspořádat před radnicí večer s Lužickými Srby, kdy by Liberečané mohli více poznat jejich kulturu.

„Tyto děti hovoří plynně lužickosrsky a německy. Navíc jako další vyučovací předmět mají češtinu. Jedná se tedy o velmi nadané děti, které podle slov ředitele tamní školy Mirko Šmita porážejí v němčině i německé školáky. Lužická srbština je společně s němčinou oficiální jazyk pro komunikaci na úřadech, v nemocnicích, na policii i v dopravní infrastruktuře v pásmu od českých hranic až po Berlín (území Lužice). Pro české občany je zajímavé hlavně to, že lužická srbština je po slovenštině nám nejbližší jazyk. Při troše snahy člověk rozumí srbštině, aniž by se srbštinou kdy zabýval," řekl koordinátor návštěvy David Krčmařík z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě Liberec.

Lužičtí Srbové mají velmi vřelé vztahy s Českou republikou i samotnými Čechy. Je to způsobeno nejen historickou příslušností Srbů k Českému království, ale především velmi podobnými zvyky, jazykem a charakterem. „Doufáme, že se nám podaří navázat hlubší spolupráci mezi Čechy a Srby. Je až s podivem, že ač Liberecko sousedí s Lužicí, tak přitom velmi málo o Lužických Srbech víme. Neměli bychom tedy zapomínat, že oficiální jazyky trojmezí jsou čeština, lužická srbština, němčina a polština a žijí zde čtyři etnika," doplnil David Krčmařík

Na univerzitě školáci nejen viděli, ale i vyzkoušeli si zařízení z několika laboratoří. Například impedanční tomografii, robotickou ruku, PLC systém řídící jeřáb a model myčky auta nebo vozítko vyvinuté na TUL pro dopravu těžkých nákladů a v neposlední řadě i elektromobil eŠus. Univerzita ukázala tímto dětem možnost budoucího studia na prestižní technické univerzitě, která je podobně vzdálená od jejich bydliště jako nejbližší německá univerzita v Drážďanech. Navíc se dětem představila možnost účastnit se letní Dětské univerzity. Překvapením pro děti byla brožurka v lužické srbštině s informacemi o studiu na TUL, Liberci a Dětské univerzitě.

Druhá zastávka dětí byla pěvecká soutěž s jejich vrstevníky ze ZŠ Jabloňová. Výběr školy byl záměrný, poněvadž ZŠ Jabloňová se soustavně věnuje zpěvu a hraní na hudební nástroje, stejně tak jako většina Lužických Srbů. U Lužických Srbů totiž platí dvojnásob „što Serb to muzikant". „Chceme navázat dlouhodobější kontakt mezi českými a srbskými dětmi stejné věkové kategorie. Počítáme s tím, že na podzim by ZŠ Jabloňová mohla přijet na návštěvu do chrósćické základní školy, kde by se při společných aktivitách a koncertu pro rodiče děti mohly mezi sebou více seznámit," vysvětlil David Krčmařík.

Parlamentnií listy 2.8.2016Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597