Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Za učitelem a malířem Hanušem Härtelem

Publikováno: 15.2.2014

13. září 2013 zemřel v Praze pedagog a malíř-krajinář Hanuš Härtel. Narodil se 14. srpna 1927 v Drážďanech do rodiny s lužickosrbskými kořeny. Své rodné Lužici zůstal věrný po celý život, přestože převážnou část života (od roku 1945) prožil v Čechách (nejdéle v severočeském městečku Chřibskéá). Po studiu na Karlově univerzitě v Praze působil jako učitel na několika školách v severních Čechách, především pak na Ggymnáziu v Rumburku. Jeho studenti na něj dodnes rádi vzpomínají. Vedle výuky němčiny byl nadšený propagátor výtvarného umění a tak se zapsal do paměti nejen studentů, ale i mnoha dalších zájemců z celého Šluknovska. V roce 1984 založil v Rumburku pobočku českého Klubu přátel výtvarného umění a uspořádal zde nepočítaně akcí -- přednášek, výstav reprodukcí ze svých sbírek a zájezdů. Na tři desítky přednášek uspořádal v letech 1997-2004 také pro Kruh přátel muzea Varnsdorf.

Sám se věnoval malířství jako autodidakt (jak sám vždy zdůrazňoval). Hlavními tématy jeho obrazů a kreseb byly krajina severozápadních Čech a motivy z Lužice. Jimi také ilustroval sborník „Ozvěna v dřevinách" vydaný v rámci Svátku lužickosrbské poezie 2004 Městskou knihovnou Varnsdorf. Z vlastní tvorby uspořádal více než tucet samostatných výstav, účastnil se i výstav kolektivních. Naposledy v Čechách vystavoval v květnu 2011 ve varnsdorfské knihovně, v Lužici pak v září téhož roku v budyšínské SKI. Ani jedné se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemohl zúčastnit osobně, ale zprávy o množství účastníků vernisáže ho velmi posílilya do dalšího statečného boje s chorobou.

Do poslední chvíle nezapomínal na svou Lužici. Však také v jeho rodině přetrvává aktivní znalost rodného jazyka i aktivní podpora šíření informací o Lužických Srbech v Čechách. V paměti všech, kdo ho znali, zůstane jako člověk velkého kulturního rozhledu, jehož životní postoje byly každému dobrým příkladem. Jeden příklad za všechny: všechny peníze získané z prodeje obrazů vždy zásadně věnoval na dobročinné účely. Rodina a přátelé se s panem Hanušem Härtelem rozloučili 24. září při bohoslužebním shromáždění ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích. Čest jeho památce.

Milan HrabalCopyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597