Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit doluSpolečnost přátel Lužice

Hórnikova knihovna

Knihovna převzatá od Spolku česko-lužického (u Richarda Bígla)

Mikławš Andricki

Boži woheń a druhe wobrazki, 128 s., Koło přećelow serbskeho pismowstwa, Dom a swět 34, Budyšin 1946.

Hana Rafeltowa a druhe powědančka, 164 s., LND, Budyšin 1962.

Hana Rafeltowa a druhe powědančka, 2. přehladane wudaće, 160 s., LND, Budyšin 1968.Hendrich Šiman Baar

Kruwički dla, powědańčko, II. wudaće (I.-1937-Kruwy dla), přełožił a předsłowo napisał M. Krječmaŕ, 96 s., Koło přećelow serbskeho pismowstwa, Dom a swět 36, Budyšin 1948.Lotar Balko

(Z Albrechtom Langu) Kniha serbskich drastow, 1. nakład, 176 s., LND, Budyšin 1985.Jan Bartko

Šešerjawka a jeje towarški - Šešerjačk a druhe rawski, 16 s., wotrjad za slědźenje SWW, Budyšin 1988.Jakub Bart-Ćišinski

Dwě basni / Zwei Gedichte, přełoženej do wšěch słowjanskich rěčow a do němčiny, zhudźbnił Bjarnat Krawc, 1. nakład, 44 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo, LND, Budyšin 1983.

Formy, 4 + 160 s., z nakładom spisaćela, Budyšin 1888.

Kniha sonettow, 68 s., z nakładom spisaćela, Budyšin 1884.

Krew´ a kraj. Ballady. Z nakładom basnikowym, Budyšin 1900.

Na hrodźišću, činohra w pjećich jednanjach, 24 + 2 s., Němsko-Serbske ludowe dźiwadło, Budyšin 1981/82.

Wubrana zběrka basni, wubrał a rjadował Jurij Brězan, 364 s., Ministerium für Volksbildung des Landes Sachsen, Berlin / Leipzig 1951.

Serbska poezija 11, zestajał Kito Lorenc, 60 s., I. nakład, LND, Budyšin 1981.

Serbske wobrazki, 96 s., z nakładom basnikowym, Budyšin 1908.

Spisy młodych lět, 244 s., Volk und Wissen Ludowy nakład, Berlin 1956.

Swětło z wyšiny, 96 s., z nakładom Ernsta Muki, Budyšin 1911.

Wysk a stysk, 72 s., z nakładom E. Muki, Budyšin 1905.

Z křidłom worjołskim, basnje, z nakładom dr. E. Muki, IV + 104 strany, Budyšin 1904.

Zhromadźene spisy I - V, LND, Budyšin 1971, 1969, 1970, 1977.Zdeňka Bezděková

Rěkachu mi Leni, roman, z čěskeho originala Říkali mi Leni přełožiła Kata Malinkowa, 159 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1964.Mikławš Bjedrich - Radlubin

Mikławš Bjedrich-Radlubin powěda, wubrałoj A. Kowar a B. Korjenk, 220 s., LND, Budyšin 1959.Hańža Bjeńšowa

Skudźena tučel, 269 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1965

(z Jurijom Brězanom, Cyrilom Kolu, Křesćanom Krawcom, Jurijom Krawžu, Jurijom Kubašom, Marju Kubašec, Angelu Měrćinkec, Pawołom Völkelom, Janom Wornarjom) Powědki wo nas, 145 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968

Klimpotata ryba, 75 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968

Kónčkojty zub, II., přehladany nakład, 107 s., LND, Budyšin 1975

Spušćej so na Maksa, dyrdomdejske powědančko za dźěći, III., přehladany nakład, 72 s., LND, Budyšin 1976

Monika, roman, 215 s., LND, Budyšin 1980

(z Jurijom Brězanom, z Benom a Benom Budarjomaj, Benedyktom Dyrlichom, Jurijom Kochom, Cyrilom Kolu, Loru Kowarjowej, Jurijom Krawžu, Kitom Lorencom, Angelu Stachowej, Janom Wornarjom) Marathon a druhe powědki, I. nakład, 189 s., LND, Budyšin 1985

Złoty rjećazk, I. nakład, 142 s., LND, Budyšin 1985

Přez horiny a doliny, dopomnjenki na čas přewróta, I. nakład, 94 s., LND, Budyšin 1989Jurij Brězan

Do noweho časa, zběrka basni, 88 s., Domowina, ćišćernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.

Feliks Hanuš, Generacija hórkich nazhonjenjow, roman, I. dźěl, Šuler, awtorizowany přełožk,

zeserbšćił Cyril Kola, 222 s., Nakład Domowina, Budyšin 1958

Feliks Hanuš, Generacija hórkich nazhonjenjow, roman, III. dźěl, Zrałe lěta, 392 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1964

Kamuški a skała, wuprajenja, I. nakład, 95 s., LND, wudał Měrćin Benada, Budyšin 1981

Madelena a druhe powědančka a skicy, wubranych spisow druhi zwjazk, 242 s., LND, Budyšin 1958

(Wubrał a zrjadował) Serbska pěseń, serbska lěrika wšěch stotkow, 175 s., Nowa Doba, Budyšin 1953.

Naš wšědny dźeń, zběrka basni, 102 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1955.

Serbska poezija 20, zestajałoj Benedikt Dyrlich a Kito Lorenc, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1986.

Zhromadźene spisy 2, Christa - Trix a woł Jonas - Robert a Sabina, 406 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1966

viz H. Bjeńšowa

Zhromadźene spisy 3, Zapiski pućowaceho, reportaže, 216 s., LND, Budyšin 1967.

Zhromadźene spisy 6, Feliks Hanuš, 3. dźěl, I. nakład, 400 s., LND, Budyšin 1975.

Zhromadźene spisy 9, Basnje, I. nakład, 306 s., LND, Budyšin 1980.

Zhromadźene spisy 10, Stary nan, I. nakład, 224 s., LND, Budyšin 1982.Hans Brüchner

Die Geschichte der Sorben bis zum Verlust ihrer politischen Selbständigkeit, Schriftenreihe über die Sorben 1, 44 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbenfragen, 1955.

Ein Überblick über die Geschichte der Sorben vom Beginn unseres Jahrtausends bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Ein Volk in Ketten. Schriftenreihe über die Sorben 2, 72 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium des Innern, Hauptabteilung Sorbenfragen, 1958.Ben Budar

Mokrowčenjo. Powědančko wo wulkim zběžku delnjoserbskich roboćanow w lěće 1548. 64 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1956.

Rebel Jan Cuška, powědančko wo zběžku serbskich roboćanow we Łazu 1794, 40 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wučbnicow w Budyšinje, Berlin 1955.

Rebel Jan Cuška, wulicowanko wo zběžku serbskich bonarjow we Łazu 1794, 32 s., do dolnoserbšćiny pśestawił Juro Koch, Nakład Domowiny, Budyšin 1956.

viz H. BjeńšowaBeno Budar

Serbska poezija 38, zestajał Pětr Thiemann, I. nakład, 48 s., LND, wudał Kito Lorenc, Budyšin 1996.

viz H. BjeńšowaLudmila Budarjowa

(z Alfonsom Frenclom) Alwin Krawčik, žiwjenje a skutkowanje serbskeho prócowarja, 104 s., LND, Wuznamni serbscy prócowarjo, Budyšin 1976Jan Bulank

(Zestajał z Janom Handrikom) Towaršny spěwnik, I. nakład, 417 s., LND, Budyšin 1980. VYPŮJČENO 13. února 2002 Radku Čermákovi.Beno Cyž

(Zestajał a zawod napisał) Časowa dokumentacija k najnowšim serbskim stawiznam 1945 - 1960, 288 s., LND, Budyšin 1965.

Marxistisko-leninistiska narodnostna politika a Serbja, awtorizowany přełožk z dokumentacije „Die DDR und die Sorben", 52 s., LND, Budyšin 1969.

Jan Cyž

(Zezběrał, zdźěla přełožił a předsłowo napisał) Adolf Černý, antologija jeho dźěłow, Spisy Instituta za serbski ludospyt 9, 320 s., LND, Budyšin 1958.

Hdyž so młody na puć podaš. Dopomnjenki z časa dźećatstwa hač do apryla 1926, 184 s., LND,

Budyšin 1983.

Jan Arnošt Smoler, žiwjenje a skutkowanje serbskeho wótčinca, 304 s., LND, Budyšin 1975.

Ćernje na puću do swobody. Dopomnjenki wot nowembra 1944 do kónca meje 1945, 1. nakład, 124 s., LND, Budyšin 1979.

W tlamje ječibjela. Dopomnjenki na lěta 1926 do 1944. 1. nakład, 228 s., LND, Budyšin 1984.

(Na teksty Gerata Libša) 15 dźěćacych spěwow, 24 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1988.E. Cyžowa

viz J. Kubaš-NowšanAdolf Černý

Lužice a Lužičtí Srbové, 240 s. + mapka, nakladatel J. Otto, Praha 1911.

Lužická otázka, úvahy, studie a výzvy v době světového převratu, 116 s., nakladatel Karel Beniško, Plzeň 1918.

Lužická otázka, II. doplněné vydání, 104 s., SPL, Lužickosrbská knihovnička 29, Praha 1945.

Wobydlenje Łužiskich Serbow, 38 s., Maćica Serbska, Budyšin 1889.

Serbske hobrazki, z górnoserbskego pśełožyła Mina Witkojc, 80 s., Koło serbskich spisowaśelow / Maśica serbska, Chóśebuz 1930.Josef David

Lužičtí Srbové, 22 s., Československý výbor pro slovanskou vzájemnost, Londýn 1944.

Lužičtí Srbové, II. vyd., 37 s., SPL, Lužickosrbská knihovnička 31, Praha 1946.Romuald Domaška

Wokoło stareho młyna. Powědančka a wobrazki. Nowe, rozšěrrjene wudaće, 112 s., LND, Budyšin 1969.H. Dučman

Pismowstwo katholskich Serbow 2, 52 s., Budyšin 1874.Benedikt Dyrlich

Serbska poezija 28, zestajał Dietrich Scholze, 60 s., I. nakład, LND, Budyšin 1990.

W paslach, basnje a lyriska proza, I. nakład, 88 s., LND, Budyšin 1986.

Viz H. Bjeńšowa.Friedrich Engels

Viz K. Marx.Helmut Faßske

Die Vetschauer Mundart, Spisy Instituta za serbski ludospyt 19, 476 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1964.Alfons Frencl

viz L. Budarjowa

Mikławš Bjedrich Radlubin, I. nakład, 144 s., LND, Budyšin 1984.

Podłu Klóšterskeje wody, 1. nakład, 139 s., LND, Budyšin 1981.Izolda Gardošowa

(Wuběrk wobstarała) Kajkiž ptačik - tajke hrónčko / Wie der Vogel - so das Lied, do němčiny přenjesł Hartmut Oehme, 2. nakład, 172 s., LND, Budyšin 1982.Ludwig Gärtner

Viz B. Rachel.Pawoł Grojlich

Lěta ćmy a nadźije, třeća kniha dopomnjenkow (1933 - 1950), I. nakład, 231 s. a fota, LND, Budyšin 1989.

Lěto wjesneho hólca, 180 s., LND, Budyšin 1981.

Na wsy a za wsu, dopomnjenki roboćanskeho hólca, 152 s., 2, přehladany nakład, LND, Budyšin 1977.Gerald Große

(fota) Budissin / Budyšin. Wobrazy ze žiwjenja tysaclětneho města. Zestajenje, předsłowo a wobrazowe teksty Měrćin Benada, 1. nakład, 132 s., LND, Budyšin 1973.

(fota) Kołowokoło Budyšina, tekst Sieghard Kozel, 1. nakład, 112 s., LND, Budyšin 1986.Feliks Hajna

Njezacpěj swojeho bratra. Wjeselohra w 3 jednanjach. Serbska dźiwadłowa zběrka 12, 40 s., Domowina, zwjazk serb. towaŕstwow, Budyšin 1931.Rejzka Hajnec

(Zestajała) Nowe spěwčki, hrónčka a rejki. Za pěstowarnje a staršiski dom. 120 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1956.

(Zestajała) Nowe spěwańka, gronka a rejki. Za źěśownje a starjejšyski dom. Do dolnoserbskeje rěcy pśestawištej L. Niklojc a G. Bahnemanojc, 112 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1957.

(Zestajała) Spěwčki, rejki, hrónčka. Za pěstowarnju a staršiski dom. 72 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1954.Jan Handrik

viz J. BulankJoachim Handrik (Handrick)

Aktivisten der ersten Stunde, Schriftenreihe für Lehrer und Erzieher im zweisprachigen Gebiet 3/1979, 48 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1979.

Die Deutsche Demokratische Republik auch das Vaterland der Sorben, Schriftenreihe über die Sorben 4, 88 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbische Volksbildung, 1954.

(Herausgegeben im Auftrage des Sorbischen Volksbildungsamtes) Spěwy k hodownemu programej za zakładne šule / Lieder zum Weihnachtsprogramm für Grundschulen, 20 s.

Smy wćipni 11. Kubłanski plan serbskeho luda. Thema: Serb namaka swoju wótčinu / Serb namaka swoju woścowinu / Der Sorbe fand sein Vaterland. Do dolnoserbskeje rěcy pśełožył H. Góleńk, 68 s., Ministerstwo za ludowe kubłanje, institut za serbski ludospyt, (1955).Günter Hanske

Deutsche Demokratische Republik, 20 Jahre marxistisch-leninistische Nationalitätenpolitik, Schriftenreihe für Erzieher im zweisprachigen Gebiet 4/69, 56 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1969.Gerat Hantška

Bogumił Šwjela, wobraz žywjenja a statkowanja, po gornoserbskem originalu pśełožył W. Bjero, 125 s., LND, Wuznamne serbske wosobiny, Budyšyn 1974Erika Hanušojc

(po gornoserbskem wudaśu za dolnoserbske šule wobźěłała) Moja prědna serbska knigła, 2. lětnik· 2. Schuljahr, Lehrbuch für den Sorbischunterricht an Grundschulen mit niedersorbischem Sprachunterrich, Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wucbnicow w Budyšynje, Berlin 1957Gerat Hendrich

Kito husličkar, 1. nakład, 48 s., LND, Budyšin 1979.Homer

Ilijada, zeserbšćił a wudał M. Urban-Turjan, 328 s., Budyšin 1922.M. Hórnik

Přitomnosć a minyłosć serbskeho słowjesa, z přikładami z Noweho Zakonja, 16 s., z nakładom M. Hórnika, Budyšin 1893.Jurij Chěžka

Serbska poezija 22, zestajał Kito Lorenc, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1987.Richard Iselt

Z brěmješka dopomnjenkow, 93 s., Domowina, ćišćernja a nakładnistwo, Budyšin 1951

(zeserbšćił a po J. Swifće wobdźěłał) Guliwer pola palčikow, III. wudaće, 30 s., LND, Budyšin 1962.Mikławš Jacsławk

Serbska poezija 9, zestajał Jurij Łušćanski, 48 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1980.Korla Janak

My z čerwjenej naliku, žiwjenske dopomnjenki Serba kubłaneho w rjadach wojowaceje němskeje dźěłaćerskeje klasy, wobdźěłał Hans Brüchner, zeserbšćił Hubert Žur, II., přehladany nakład, 185 s., LND, Budyšin 1974.FSD Kl.-P. Jannasch

(Zusammenstellung und Redaktion.) Aus Gesetzen, Reden und anderen Dokumenten. Studientexte für die Aus- und Weiterbildung. 3., durchgesehene Auflage, 16 s., Sorbisches Institut für Lehrerbildung »Karl Jannack«, Bautzen 1987.Pawoł Jenka

Běda Bartskich roboćanow 1751 - 1765, 80 s., Domowina, ćišćernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.

(Wobźěłał a zestajał) Hdźeź so módrja, zelenja, spěwčki a spěwy ze serbskeho ludu a kraja za naše dźěći 112 s., Volk und Wissen - ludowy nakład, Berlin 1956.

(Wobźěłał a zestajał) Hdźeź so módrja, zelenja, spěwčki a spěwy ze serbskeho ludu a kraja za naše dźěći, 112 s., LND, Budyšin 1959.

(Melodije je sej wumyslił.) Łónčko dźěćacych spěwčkow, 24 s., nakładowa redakcija serbskich wučbnicow, Budyšin 1957.

(Zestajał a wobdźěłał) Słónčko hrěje, swět so směje, spěwnik za 1., 2., 3. a 4. lětnik dźasaćrjadowniskich powšitkownozdźěłowanskich polytechniskich serbskich wyšich šulow, 200 s., LND, Budyšin 1967.

Wuwiće serbskeho ludoweho wuměłstwa 1945 - 1969 1 - 3, 94 + 104 + 96 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1971, 2, 3.

(Wobźěłał a zestajał) Z młodej mocu, spěwnik za srjedźny schodźenk serbskich šulow, 120 s., Volk und Wissen - ludowy nakład, Berlin 1956.

Rudolf Jenč

Stawizny serbskeho pismowstwa, spisy Instituta za serbski ludospyt 1, 464 s., nakład Domowiny, Budyšin 1954.

Stawizny serbskeho pismowstwa II, spisy Instituta za serbski ludospyt 12, 424 s., LND, Budyšin 1960.H. Jórdan

Delnołužiske ludowe pěsnje, 34 s., z nakładom M. Hórnika, Budyšin 1875.

(Napisał a nazběrał) Mały gratulant abo zbožepschecźa a schtucžki, 36 s., z nakładom Macźizy Sserbskeje, Budyschin 1893.Jurk (Jurij Winar)

Hrěšna wjes I. Satiriski skoro-roman. 208 s., LND, Budyšin 1963.

Serbska poezija 12, zestajał Beno Budar, 56 s., I. nakład, LND, Budyšin 1981.Khorla Kalich

Žiwjenjoběh Jana Ernsta Smolerja, 16 s., Budyšin (1884).Michał Iwanowič Kalinin

Słowjenjo a wójna - W čim tči móc Sowjetskeho stata, Słowjanske rozhlady 11, 44 s., Koło přećelow serbskeho pismowstwa, 1946.Jiří Kapitán

Sčítání lidu v Lužici (1946), 22 s., Společnost přátel Lužice, Praha 1947.Rudolf Kilank

200 lět Wotrowska wosada, 32 s., wudał M. Salowski, Budyšin 1972.Pawoł Kmjeć

Marjana Domaškojc, serbska źěłaśerka - spisowaśelka, 62 s., LND, nakładnistwowa redakcija serbskich wucbnicow, Budyšyn 1958Jurij Koch

Bagola, powědančko wo dźiwim hońtwjerju, I. nakład, 134 s., LND, Budyšin 1985.

Mjez sydom mostami, 179 s., LND, Budyšin 1968.

Nawrót sonow, 1. nakład, 296 s., LND, Budyšin 1983.

Róžamarja abo rozžohnowanje we nas, roman, I. nakład, 226 s., LND, Budyšin 1975

Sestup z hor snů, vydání první, 264 s., Vyšehrad, Praha 1988.

Wosamoćeny Nepomuk, lubosćinske powědančka, I. nakład, 161 s., LND, Budyšin 1978

Wišnina, nowela, I. nakład, 100 s., LND, Budyšin 1984

viz H. Bjeńšowa

Wšitko, štož ja widźu, 184 s., 1. nakład, Budyšin 1989.

Židowka Hana, nowelka, 113 s., LND, Lektorat powšitkowneje literatury, Budyšin 1963Witold Kochański

Dole i Niedole Serbołużyczan, 320 s., wydanie I, Kśiążka i Wiedza, Warszawa 1962.Cyril Kola

Róža, powědančko z njedawneho časa, 83 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1961

viz H. BjeńšowaIwan Stepanowič Konjew

Lěto pjećaštyrceći, wujimk z dopomnjenkow maršala Sowjetskeho zwjazka Сорок пятый, z rušćiny přełožił Pawoł Wowčerk, 197 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1970.Mato Kosyk

Serbska poezija 15, zestajał Frido Mětšk, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1983.

Serbska swajźba w Błotach / Die wendische (sorbische) Hochzeit im Spreewald - Žywjeńske tšojenja / Biographische Bilder, 108 s., I. nakład, Serbski wucabnikojski wustaw »Karlo Janak«, Budyšin 1986.

Serbska swajźba w Błotach - Pśerada markgroby Gera, 112 + 16 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1955.Zbigniew Kościów

Korla Awgust Kocor, wobraz žiwjenja a skutkowanja, z pólskeho originala přełožił, zawodnu studiju napisał a terminologiski słowničk zestajał A. Brankačk, I. nakład, 120 s., LND, Wuznamni serbscy prócowarjo, Budyšin 1972.Arnošt Kowar

Serbske jutrowne jejka. Nawod kružkam serbskeho tworjaceho ludoweho wuměłstwa a jednotlivcam. 36 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo w Budyšinje, 1960.Lora Kowarjowa

viz H. BjeńšowaGerhard Krahl

25 Jáhre Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung. Einege Probleme der Entwicklung und der weiteren Gestaltung des Bildungswesens im zweisprachigen Gebiet. Schriftenreihe für Lehrer und Erzieher im zweisprachigen Gebiet 6, erscheint als Beilage der »Serbska šula«, 64 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1972.

M. Kral

(Zezběrał) Stawizniske powěsće z našich serbskich wsow, Serbska ludowa knihownja 31/32, 180 s., dr. J. Cyž, Budyšin 1935.

(Zezběrał) Stawizniske powěsće z našich serbskich wsow, V. rjad, Serbska ludowa knihownja 44, 224 s., Budyšin 1937.Bjarnat Krawc

Być abo njebyć / Být či nebýt, klawěrna episoda za dwě rucy, I. vydání, 8 s., Společnost přátel Lužice, Varnsdorf 1947.

(Wobźěłał z Michałom Nawku) Naše spěwy I., Serbski spěwnik za šulu. 64 s., Zjednoćenstwo serbskich wučerjow, Budyšin 1930.

Wulka lubosć. 30 serbskich spěwow za měšany khór. 64 s., hudźbny wotrjad Maćicy Serbskeje, Budyšin 1923.

(Swobodnje wobdźěłał) Zerja. 25 serbskich narodnych hłosow za 4 a 5 hłósny měšany khór. 64 s., hudźbny wotrjad Maćicy Serbskeje, Budyšin 1921.

(Wotewrił) Žórleško serbskich dwojospěwow, 64 s., z nakładom literarneho wubjerka Mać. Serbskeje, Budyšin 1925.

8 písní pro jeden hlas s průvodem klavíru, I. vydání, 17 s., SPL, Lužickosrbská hudba 1, Praha 1949.Křesćan Krawc

viz H. Bjeńšowa

Pyrpalenje, powědančka a skicy, I. nakład, 238 s., LND, Budyšin 1975

Što wot nas wostanje?, Hłosy burow, I. nakład, 231 s., LND, Budyšin 1991Jurij Krawža

Módre listy, 155 s., LND, lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1962

viz H. Bjeńšowa

Bajka so kónči, I. nakład, 286 s., LND, Budyšin 1975Mikławš Krječmaŕ

Jakub Bart-Ćišinski, přinošk k jeho žiwjenju a dźěłu, 192 s., Maćica Serbska, Budyšin 1933.Pawoł Krječmar

Kulowski kóń, čorne wuměłstwo a Božidar, miniatury z ludoweho žiwjenja zašłosće, 80 s., LND, Budyšin 1972.Kurt Krjenc (Krenz)

Domowina, die nationale Organisation der Lausitzer Sorben, Schriftenreihe über die Sorben 3, 40 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbische Volksbildung, 1954.

Jan, roman pytaceho čłowjeka z pjera předsydy Domowiny, 539 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1955Jurij Kubaš-Worklečan

viz H. Bjeńšowa

Hakle dźěsći..., 336 s., LND, Budyšin 1965.

Zabyty nóž a druhe powědančka, I. nakład, 144 s., LND, Budyšin 1978.J. Kubaš-Nowšan

(z E. Cyžowej) Moja prěnja serbska kniha, 2. lětnik· 2. Schuljahr, Lehrbuch für den Sorbischunterricht an Grundschulen mit sorbischem Sprachunterrich, Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wučbnicow w Budyšinje, Berlin 1955Marja Kubašec (Maria Kubasch)

Alois Andricki, 228 s., LND, Budyšin 1967.

Alois Andricki, 2., přehladany nakład, 260 s., LND, Budyšin 1979.

Alois Andritzki, I. Auflage, 32 s., Union Verlag, Berlin 1974.

Jakub Bart-Ćišinski. Basnik młodźiny a přichoda, 1856 - 1909. 140 s., nakład Domowiny, Budyšin 1956.

Hwězdy nad bjezdnom, literarny wobraz serbskeje antifašistki Marje Grólmusec, 215 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1960.

Ptače worakawstwa a druhe powědančka, 70 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1961

Wanda a druhe powědančka, 205 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1962

viz H. Bjeńšowa

Ptače worakawstwa a druhe powědančka, 70 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1970

Nalětnje wětry, awtorka nawjazuje na swój historiski roman Lěto wulkich wohenjow, I. nakład, 215 s., LND, Budyšin 1978

Chodojta, wuběrk hrow, I. nakład, 206 s., LND, Budyšin 1979

Ptače worakawstwa a druhe powědančka, III. nakład, 70 s., LND, Budyšin 1987.Alfred Krawc-Dźěwinski (Krautz)

Die Sorben in der bildenden Kunst / Serbja w tworjacym wuměłstwje, Auswahl von Arbeiten nichtsorbischer bildender Künstler, XVI + 2 s., 15 reprodukcí, I. Auflage, LND, Budyšin 1976.

Serbscy tworjacy wuměłcy, 164 s., LND, Budyšin 1975.Pětr (Peter) Kunze

Kurze Geschichte der Sorben, 1. Auflage, 80 s., Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Domowina-Verlag, Bautzen 1995.

Nic robotu, ale swobodu 1789-94. Wobrazki ze žiwjenja Serbow. 1. nakład, 36 s., LND, Budyšin 1989.

Přez lětstotki, krótke předstajenje serbskich stawiznow, 248 s., 1. wudaće, LND, Budyšin 1979.

Serbja / Die Sorben, 60 s., Serbski muzej, 1989.Jan Lajnert

Serbska poezija 13, zestajał Benedikt Dyrlich, 56 s., I. nakład, LND, Budyšin 1972.Albrecht Lange

Viz L. Balko.Rafał Leszczyński

Górnołužycko-polski i polsko-górnołužycki słownik ekwiwalentów pozornych / Hornjoserbsko-pólski a pólsko-hornjoserbski słownik pozdatnych ekwiwalentow, wyd. I, 19 + 30 s. + Uzupełnienia i poprawki / Dodawki a porjedźenki, nakład 600, Towarzystwo polsko-serbołużyckie, Warszawa 1996Tadeusz Lewaszkiewicz

Łużyckie przekłady Biblii, przewodnik bibliograficzny, seria Język na pograniczach 14, 181 s., Instytut slawistyki PAN, Towarzystwo naukowe warszawskie, Warszawa 1995Gerat Libš

Serbska poezija 33, zestajał Pětr Thiemann, 44 s., I. nakład, LND, Budyšin 1993.

Viz J. Cyž.Jack London

Běłozub, powědančko za młodźinu, originalny titul White fang, zeserbšćił Anton Nawka, 222 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1955Jakub Lorenc-Zalěski

Kupa zabytych, roman serbskeje pytaceje duše, II., wuporjedźene wudaće, 115 s., Volk und Wissen ludowy nakład, Berlin 1955

Serbscy rjekowje, zběrka wubranych spisow, zestajał Jurij Młyńk, 420 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wučbnicow w Budyšinje, Berlin 1957.

Serbska poezija 2, zestajał Kito Lorenc, 64 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1974.Kito Lorenc

viz H. Bjeńšowa

Nowe časy - nowe kwasy, basnje ze studentskich lět, druhe rozšěrjene a sporjedźene wudaće, 120 s., LND, Budyšin 1962.

Serbska poezija 7, wudał Kito Lorenc, 64 s., 2., změnjeny nakład, LND, Budyšin 1982.Pětr Malink

Wotmołwa, činohra w pjeć jednanjach z předehru a dohru, 85 s., LND, Budyšin 1975.

Dwě horšći pěska 1, 276 s., LND, Budyšin 1964.Trudla Malinkowa

K brjoham nadźije, wupućowanje Serbow do zamórskich krajow, I. nakład, 195 s., LND, Budyšin 1995.Alena Málková

Wo kóčce Mince, z češćiny přełožił Pawoł Völkel, 14 s., LND - Albatros, Budyšin - Praha 1974.František Malý

Lužické vzpomínky. 184 strany, Kolo lužických spisovatelů, Praha 1935.Karl Marx

(z Friedrichom Engelsom) Manifest komunistiskeje strony, zeserbšćił Pawoł Nowotny, 104 s., LND, Budyšin (1969).Tomaš Garrigue Masaryk

Nowa Europa. Słowjanske stojnišćo. Přełožił Jurij Wićaz, 128 s., z nakładom Serbomiła Tuchoŕskeho, Budyšin 1922.Jos. Maštálko

Lužičtí Srbové, se dvěma mapami a čtyřmi vyobrazeními, 32 s., menšinový výbor sokolské župy Fügnerovy, Mladá Boleslav 1924.Jurij Měrćink

Hdyž čerty ćěkaja... Roman. 348 s., LND, Budyšin 1961.Angela Měrćinkec

viz H. BjeńšowaJan Meškank (Meschgang)

Die Ortsnamen der Oberlausitz, 1. Auflage, 216 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1973.Timo Meškank

Kultur besteht - Reich vergeht, Tschechen und Sorben (Wenden) 1914 - 1945, 1. Auflage, 264 s., Mensch & Buch Verlag, Berlin 2000.

Rěč je hrajka..., 32 s., Zwjazk serbskich studowacych, Budyšin 1992.Boris Michajlov

Budoucnost Lužických Srbů, 1. vydání, 80 s., Orbis, Praha 1949.Jan Mikš Chanovský

Literární a vydavatelská činnost Vladimíra Zmeškala. Příspěvek k česko-lužickým stykům. 32 s., Společnost Národního muzea, Praha 1964.Borbora Mikławšowa

(Z Pawołom Rotu hromadźenje a zestajenje) Delany / Niederland. Wobrazy wo dźěle a žiwjenju ludźi. 60 s., gmejna Ralbicy - Róžant.Jurij Mjeń

Serbska poezija 18, zestajał Franc Šěn, 48 s., I. nakład, LND, Budyšin 1985.Jurij Młynk

Serbska poezija 5, zestajał Benedikt Dyrlich, 44 s., 2., rozšěrjeny nakład, LND, Budyšin 1977.

Serbske pomniki. Mały přewodnik. 144 s., Domowina, Sekretariat Zwjazkoweho předsydstwa, Budyšin 1965.

400 lět serbskeho pismowstwa. Přewodnik we wobrazach. 43 počítaných listů, LND, Budyšin 1960.Marja Młynkowa

Dny w dalinje, 280 s., LND, Budyšin 1967.

Dundak Matej a druhe powědančka za dźěći, 71 s., LND, Budyšin 1975.

Starosće w dźewjatce, 79 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1964.

Vladimír Mohelský

Mluvnice hornolužické srbštiny a slovník hornosrbsko-český / Rěčnica hornjołužiskeje serbšćiny a słownik hornjoserbsko-čěski, 236 s., Kroužek přátel Lužických Srbů, Olomouc 1948В. Моторний, D. Scholze

(redakcionelnje wobdźěłałoj) Лужицьки серби, посібник з народознавства, 266 с., видавництво "Місіонер", Львів - Budyšin 1997Jan Bohuwěr Mucžink

Hród na Zhorjelskej horje Landskrónje abo Bože wodźenja su dźiwne, powědańcžko ze starych cžasow, tsecźi wudawk, 84 s., nakład Maćicy Serbskeje , Budyšin 1884.Ernst Muka

(Z J. Pilkom) Dwajatřicyći narodnych hłosow za štyrihłósny mužski khor, 57 s., hudźbny wotrjad Maćicy Serbskeje, maćičnych spisow čisło 101, Budyšin 1899.Sigmunt (Siegmund) Musiat

(přihotował) „Narodny dialog" wjednistwa socialistiskeje Domowiny ze Zjednoćenstwom Cyrila a Metoda 1988. Časowa dokumentacija. 56 s., Towarstwo Cyrila a Metoda, Budyšin 1991.

Viz Kurt Pietsch.Horst Nagel

(wobźěłał a zestajał) Błotka lube, ja was znaju, spěwnik za 1.-4. šulske lěto, 52 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wucbnicow w Budyšynje, Berlin 1956Achim Nawka

Rodak na Lubinje, Rodakowe dyrdomdejstwa, 2. zwjazk, 106 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968

Rodakowe dyrdomdejstwa, I. a II. kniha, II. nakład, LND, Budyšin 1976Anton Nawka

Pod wopačnej łopaću, 149 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1961

Mjenje zmylkow, rady a pokiwy za dobru serbšćinu, I. nakład, 74 s., LND, Budyšin 1972

Pod wopačnej łopaću, II., wobdźěłany nakład, 145 s., LND, Budyšin 1974.

Serbska poezija 8, zestajał Tomasz Nawka, 32 s., 2. nakład, LND, Budyšin 1982.Michał Nawka (Nawuka)

(zezběrawši připrawił) Baje, bajki a basnički, serbske narodne 1, 48 s., Swobodne zjednoćenstwo kat. wučerjow serbskeje Łužicy, Budyšin 1914.

Dźěłaj, dźěłaj pišćałku, spěwaj, spěwaj pěsničku, na wsy, za wsu, knižka z wobrazkami, kreslił Měrćin Nowak, 92 s., z nakładom serbskich wučerjow, Budyšin 1925.

Na běrnach, powědančka a powědki zestajał a dosłowo napisał dr. Jurij Młynk, 205 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1965.

Viz B. Krawc.

Přewodnik po serbšćinje 2, 48 s., Maćica Serbska, Budyšin 1921.

Raj rěče. Přewodnik po serbšćinje 1. 72 s., Budyšin 1931.

Serbska poezija 6, zestajał Jurij Łušćanski, 48 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1978.Neander.

Wobrazy z cyrkwinskich stawiznow katolskich Serbow, 161 s., z nakładom spisarja, Budyšin 1920.Pawoł Nedo (Paul Nedo)

Die Sorben in der DDR. Vom Leben des kleinsten slawischen Volkes. 32 s., Staatliche Museen zu Berlin, Juli 1973 - April 1974.

(Směški a tryski z luda zezběrał.) Wóslace hnězdo, 2., přehladane wudaće zběrki Serbski směch, 80 s., LND, Budyšin 1983.Božena Němcová

Wowka. Wobrazki z wjesneho žiwjenja. Z čěšćiny přełožiłoj Hanaróža Völkelowa a Pawoł Wölkel, 340 s., LND, Budyšin 1962.Jakob Nowak

Die Domschule. Ein Bericht über ihre Entwicklung und über ihren jetzigen Stand. 44 s., (Bautzen 1909).Józef Nowak

Njedźelena wutroba, wuběrk basnjow, 188 s., LND, Budyšin 1965.

Posledni kral. Činohra w 6 jednanjach. 72 s., Zwjazk serbskeho studentstwa, Budyšin 1921.

Serbska poezija 24, zestajał Benedikt Dyrlich, 60 s., I. nakład, LND, Budyšin 1988.

Swobody njewjesta. Swjedźenska hra w 5 wobrazach. 72 s., Knihownja dom a swět II, Koło serbskich spisowaćelow, Budyšin 1922.

Z duchom swobody. Wótčinske basnje. Druhe wudaće, 104 s., Knihownja dom a swět 35, Koło přećelow serbskeho pismowstwa, Budyšin 1947.Měrćin Nowak-Njechorński

Hólčik, hólčec, listonoš, dopomnjenki, I. dźěl, I. nakład, 166 s., LND, Budyšin 1974.

Mištr Krabat, powědka wo dušnym serbskim kuzłarju, 52 s., Nowa Doba, Budyšin 1954

Mjez Wardarom a Jadranom. Pućowanske wobrazki z Juhosłowjanskeje. 224 s., LND, Budyšin 1968.

Powědanje Bobaka-Wšudźebyła, ze zběrkow Zapiski Bobaka, Serbski Wšudźebył a Wot wčerawša na jutřiše zwuběrał a zestajał Pawoł Grojlich, I. nakład, 248 s., LND 1980.

Serbski Wšudźebył, druha zběrka spisow, 310 s., Nowa Doba, ćišćernja a nakład Domowiny, Budyšin 1954.

Vyprávění lužického všudybyla, přeložila Zora Beráková, vydání první, náklad 1900 výtisků, 232 s., Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1964.

Wot wčerawša na jutřiše, zběrka reportažow a skicow, 160 s., LND, Budyšin 1960.

Zapiski Bobaka, zběrka spisow, 295 s., Domowina-nakład, Budyšin 1952.Pawoł Nowotny

Ćišinskeho narodny program na zakładźe jeho swětonahlada, Spisy Instituta za serbski ludospyt 13, 168 s., LND, Budyšin 1960.Hans Nowusch

Die Gleichberechtigung der Bürger sorbischer Nationalität in der DDR - verwirklichtes Menschenrecht, 3., bearbeitete und erweiterte Auflage, 208 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1988.Georg Nuck

viz A. RoseĽudo Ondrejov

Hdyž póńdźeš přez lěs, ze słowakšćiny přełožił Pawoł Wölkel, 28 s., Mladé letá - LND, Bratislava - Budyšin 1964.Wolf Oschlies

Die Sorben - slawisches Volk im Osten Deutschlands, 70 s., Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg 1990.

Die Sorben - slawisches Volk im Osten Deutschlands, 2. überarbeitete Auflage, 82 s., Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn - Bad Godesberg 1991.Kurt Panig

(zestajał z / zusammengestellt mit Pawoł/om Wowčerk/om) Obersorbisch-deutsch/Deutsch-obersorbisch / Hornjoserbsko-němsce/Němsko-hornjoserbsce, 384 s., Volkseigener Verlag Domowina / Ludowe nakładnistwo Domowina, Serbski wučerski wustaw / Sorbisches Lehrerbildungsinstitut, Bautzen / Budyšin 1966.Josef Páta

Krátká příručka hornolužické srbštiny. Stručná mluvnice, rozhovory a korespondence, se 3 přílohami, 120 s., Českolužický spolek »Adolf Černý«, Praha 1920.

Lužice. 296 s., Společnost přátel Lužice, Praha 1946.

Zawod do studija serbskeho pismowstwa, serbske předźěłane a rozmnožene wudaće z 50 podobiznami, avec un résumé en français, 288 s., Maćica Serbska, Budyšin 1929.Jurij Pilk

Dobry wječor. 34 narodnych spěwow za měšany khór na 4 a 5 hłosy. 80 s., Smolerjec knihićišćernja a kniharnja, Budyšin 1924.

Viz E. Muka.Jan Petr

Lužickosrbská literatura, Studijní pomůcky Slovanské knihovny, 48 s., Státní knihovna ČSSR, Praha 1968.

Úvod do politických a kulturních dějin Lužických Srbů, učební text pro posluchače fakulty filosofické, 1. vydání, 148 s., Karlova universita, Praha 1963.Kurt Pietsch

(Mit Siegmund Musiat) Sitten und Bräuche in der Schleifer Region / Wašnja a nałožki Slepjanskich Serbow, 76 s., Haus für sorbische Volkskultur - Sorbisches Folklorezentrum.Maks Pilop

Wuswobodźenje Łužicy. Wojerskohistoriski zarys wojowanjow w lěće 1945. 1. nakład, 264 s., 28 fotografií, 2 mapy, LND, Budyšin 1985.Alexej Pludek

Powěsće starych časow, zeserbšćił a dosłowo spisał Pawoł Völkel, I. nakład, 256 s., LND, Budyšin 1973.Dr. Pful

Hornjołužiska serbska ryčnica na přirunowacym stejišću I., 96 s., Maćica Serbska, Budyšin 1862.Bernhard Rachel

(Mit Ludwig Gärtner) Deutsch-obersorbisches Wörterbuch, I. Auflage, 208 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1976.Franc Rajš (Franz Reisch)

(Zestajił) Serbske towarstwa hač do lěta 1937. Přehlad. 48 s., Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow, Budyšin 1992.

Stawizny Domowiny, we słowje a wobrazu, 1. nakład, 416 s., LND, Budyšin 1987.

Zur Geschichte der Sorben und der Lausitz, Beiheft zum Lehrbuch für Geschichte 9. Klasse Oberschule und erweiterte Oberschule, 84 s., Volkseigener Verlag Domowina, Bautzen 1968.Jan Rawp (Raupp)

(Hudźba.) Hwězdny čas, fokstrot, K rejam a zabawje 3, 6 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo w Budyšinje.

Serbska hudźba, awtorizowany přełožk z němčiny Achim Brankačk, 2., wobdźěłany a rozšěrjeny nakład, 124 s., LND, Budyšin 1966.

Sorbische Musik, ein Abriß in Wort und Bild, 84 + 40 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1966.

Ze Serbow hudźby, 148 s., Volk und Vissen - Ludowy nakład, Berlin 1958.

Ze Serbow muzyki, do dolnoserbskeje rěcy pśełožone, 148 s., LND, Budyšyn 1959.Jan Rječka

(Třeći přehladany a předźěłany wudawk zhotowił a wudał) K. A. Fiedlerjowy Towaŕšny Spěwnik za serbski lud, 160 s., Maćica Serbska, Budyšin 1915.Fryco Rocha

Serbska poezija 25, zestajał Kito Lorenc, 52 s., I. nakład, LND, Budyšin 1988.Andreas Rose

(mit Oberlehrer Georg Nuck) Sprachlehrgang Obersorbisch, Lektionen, I. Auflage, 105 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1975plukovník v. v. M. Semík

Łužica, Lužice, Лужица, Lusatia, Lusace, mapa 1:750.000, Lužickosrbský národní výbor, Budyšín 1945Měrćin Salowski

(z tekstami druheho pochada) Wučće wšitke ludy, knižka za křesćanski dom, 59 s., I. nakład, Nakładnistwo swj. Bena, Krajan 6, Lipsk 1990Franz Schneider

Khrónika Kulowa, města a farskeje wosady, 148 s., z nakładom ss. Cyrilla a Methoda, Budyschin 1878.Bernhard Schneider

(Wudał) Khwatajće ale spěwajće! Zběrka narodnych a ludowych pěsni. 60 s., Drježdźany 1910.G. Schwela

Lehrbuch der Niederwendischen Sprache 2. Übungsbuch. 128 s., Selbstverlag, Cottbus 1911.Jan Skala

Mój sokoł, wuběrk basnjow a prozy, zestajał a předsłowo napisał dr. Jan Cyž, 224 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1962Michał Róla

Serbska poezija 41, zestajał Jiří Mudra, I. nakład, 55 s., LND, wudał Kito Lorenc, Budyšin 1998.F. Semank

Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche „zu Unserer lieben frauen" in Bautzen, 28 s., Sonderabdruck aus dem Katholischen Kirchenblatte 1898.Jan Skala

Mój sokoł. Wuběrk basnjow a prozy. Zestajał a předsłowo napisał Jan Cyž, 232 s., LND, Budyšin 1962.

Serbska poezija 19, zestajałoj Jurij Łušćanski a Kito Lorenc, 64 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1985.Eugen Spálený

Jan, Minka a Bobik na prózdninach, wobrazkowa kniha za dźěći, kiž serbsce wuknu, 144 s., 9 listů, 1. nakład, LND - Mladé letá, Budyšin - Bratislava 1987.Angela Stachowa

Sobotu wječor doma, powědančka, I. nakład, 181 s., LND, Budyšin 1978

Nahła zyma, powědančka, I. nakład, 116 s., LND, Budyšin 1984

viz H. BjeńšowaKito Fryco Stempel

Serbska poezija 23, zestajał Hync Rychtaŕ, 76 s., I. nakład, LND, Budyšin 1987.

Te tśi rychłe tšubały a druge pěsni, Pomniki serbskeho pismowstwa 1, 236 s., LND, Budyšin 1963.Rober Louis Stevenson

Čert w bleši, wuběrk powědančkow, z jendźelšćiny přełožił a dosłowo spisał Jurij Brycka, I. nakład, 261 s., LND, Budyšin 1977Juro Surowin

Serbska poezija 29, zestajał Kito Lorenc, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1991.Jonathan Swift

viz Richard IseltK. B. Šěca

Čłowjek w přirodźe, 200 s., LND, Budyšin 1959.Beno Šołta-Scholze

Serbski ludowy ansambl / Staatliches Ensemble für sorbische Volkskultur, 28 + 4 s., Staatliches Ensemble für sorbische Volkskultur, Budyšin.Jan Šołta

Serbja w byrgarsko-demokratiskej rewoluciji 1848/49, 32 s., LND, Budyšin 1973.

Zarys serbskich stawiznow, z němskeho originala do hornjoserbšćiny přełožił Achim Brankačk, 268 s., LND, Budyšin 1976.Měrko Šołta

(Wubrał) Twoj głos cu słyšaś. Delnjoserbske a hornjoserbske ludowe spěwy. 16 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo, 1988.Wórša Šołćic

(Zestajała) Zapis słowow / Wörterverzeichnis, dolnoserbsko-němski, němsko-dolnoserbski za wuše šule ze serbskeju wucbu, 1. nakład, 72 s., LND, Budyšyn 1978.Bohumila Šretrová

Herta, z češćiny přełožił Anton Nawka, 100 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1965

Kwěćel wrjosa, k wopomnjenju J. Radyserba-Wjele, z češćiny přełožił Anton Nawka, 300 s., LND, Budyšin 1968.

(Vybrala a upravila) Lužickosrbské báje, 52 s., Společnost Národního musea, Sbor pro studium lužickosrbského národopisu a kultury, Praha 1957.

Požčonka na česć, roman k stotym posmjertninam Handrija Zejlerja, z češćiny přełožił Anton Nawka, 255 s., LND, Budyšin 1972

Tajne dopomnjenki, roman ze žiwjenja a skutkowanja Jana Bohuchwała Dejki, z češćiny přełožił Anton Nawka, I. nakład, 222 s., LND, Budyšin 1978.

Flincowe złoto, z češćiny přełožił Anton Nawka, I. nakład, 110 s., LND, Budyšin 1980

Chcu domoj, biografiski roman wo Jakubje Barće-Ćišinskim, z češćiny přełožiła Lora Kowarjowa, I. nakład, 297 s., LND, Budyšin 1983.

Anonymne listy, roman wo Janje Arnošće Smolerju, z češćiny přełožiła Lora Kowarjowa, I. nakład, 277 s., LND, Budyšin 1987

Michał z Bělšec, z češćiny přełožiła Lora Kowarjowa, I. nakład, 126 s., LND, Budyšin 1992.Bogumił Šwjela

Grammatik der niedersorbischen Sprache, 2. Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Frido Mětšk, 108 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1952.Ruta Thiemannowa

Njedźelu, dnja 13. oktobra 1912, załožichu Domowinu. Wobrazki ze žiwjenja Serbow. I. nakład, 36 s., LND, Budyšin 1982.Law N. Tolstoj

Polikuška. Knjez a wotročk, přełožił Jan Bryl, 156 s., Domowina, ćišćernja a nakładnistwo, Budyšin 1949.

Powědančka· bajki, Naša serbska knihownička, rjad B, zešiwk 2 (škrtnutím opraveno na 3), zběrał a rjadował Hinc Nagel, 24 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wučbnicow w Budyšinje, Berlin 1955K. K. Tрофимович

(zestajał) Hornjoserbsko-ruski słownik / Beрхнелужицко-русский словарь, 36 000 słowow / слов, 564 s., LND - „Русский язык", Budyšin - Москва 1974Serbomił Tuchoŕski

Njedźelske bjesadowanki, knižka I, za pěkne dźěći serbskich křesćanskich staršich, 80 s., z nakładom Serbomiła Tuchoŕskeho, Budyšin 1926.Jan Ćěsla

Serbska poezija 3, zestajał Benedikt Dyrlich, 48 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1975.
Lesja Ukrainka

Wo njerozumnym wroblku, z ukrainšćiny přełožił Ben Budar, 1. nakład, 16 s., LND - Wesełka, Budyšin - Kijew 1989.Měrćin Völkel

Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a w přitomnosći, 1. nakład, 200 s., LND, Budyšin 1984.Pawoł Völkel

...a waše dźěći budu syroty, 135 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1966

viz H. BjeńšowaJurij Winar (Winaŕ)

(Zestajał) Naš spěw, zběrka serbskich spěwow w dwuhłósnej sadźbje, 192 s., Domowina - nakład, Budyšin 1953.

(Hudźba.) Słónčko a kwětki, jendźelski walćik, K rejam a zabawje 2, 4 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo w Budyšinje.

(Zestajał) Wěnčk spěwow. Mały spěwnik za serbski lud. 48 s., Budyšin 1946.Hańža Winarjec-Orsesowa

Radwor, starodawna cyrkwinska wjes, 116 s., Farski zarjad »Marije, kralowny róžowca«, Radwor 1996.Mina Witkojc

K swětłu a słyńcu, basni, 138 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wucbnicow w Budyšynje, Berlin 1955.

Serbska poezija 1, wuběrk zestajił Kito Lorenc, 2. nakład, 72 s., LND, Budyšin 1978.

Wěnašk błośańskich kwětkow, 88 s., Koło serbskich spisowaśelow, Chóśebuz 1934.Alfons Wićaz

Serbski Sokoł, 1. nakład, 200 s., LND, Budyšin 1990.Ota Wićaz

Bur Krakora, kulturnohistoriske powědančka a skicy, 120 s., LND, Budyšin 1973.

Serbska poezija 4, zestajał Franc Šěn, 44 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1976.Pawoł Wićaz-Chrósčanski

Serbska poezija 16, zestajał Kito Lorenc, 44 s., I. nakład, LND, Budyšin 1984.Jan Radyserb - Wjela

Basnje a balady, wubrał a zrjadował Jurij Młynk, 392 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1955.

Serbska poezija 14, zestajał Jurij Łušćanski, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1982.

Wuběrk prozy, wubrał a zrjadował Jurij Młynk, 248 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1956.Jurij Wjela

Pětr z Přišec, 178 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968.

Robotow pak njebě kónc, 268 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1966.Julius Eduard Wjelan

Serbska poezija 36, zestajał Kito Lorenc, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1995.Jan Wornar

viz H. Bjeńšowa

Wajchtar trubi, 144 s., LND, Budyšin 1967.

Wajchtar trubi, humoreski, II., rozšěrjeny nakład, 187 s., LND, Budyšin 1975.Pawoł Wowčerk

Kurzgefasste obersorbische Grammatik, 172 s., Volk und Wissen, Berlin / Leipzig 1951.

Kurzgefasste obersorbische Grammatik / Krótka hornjoserbska gramatika, Phonetik und Morphologie, 3. Auflage, 176 s., Volk und Wissen, Berlin 1955.

viz K. Panig

Rozmołwne hodźiny, pomocna knižka za wučerja w prěnim połlěće rozwučowanja w serbšćinje po metodźe F. F. Sowjetkina a W. M. Čistjakowa, 76 s., komisija serbskich wučerjow - Domowina, ćišćernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.

Wobrazowa zběrka k Rozmołwnym hodźinam, pomocna knižka za dźěći, 44 s., komisija serbskich wučerjow - Domowina, ćišćernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.Handrij Zejler

Nazyma. Lyriska pěseń. Tekstowa knižka za oratorij „Nazyma" wot Korle Awgusta Kocora, 56 s., LND, Budyšin 1964.

Serbske fabule, wubrał, rjadował a dosłowo napisał Kito Lorenc, 188 s., LND, Budyšin 1966.

Wubrane basnje, wubrałoj Jurij Brězan a Měrćin Nowak-Njechorński, 349 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1954.

Zyma. Lyriska pěseń. Tekstowa knižka za oratorij „Zyma" Korle Awgusta Kocora, 64 s., LND, 1967.

Žně. Lyriska pěseń. Tekstowa knižka za oratorij „Žně" wot Korle Awgusta Kocora, 32 s., sekretariat Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, 1985.Vladimír Zmeškal

Les Serbes de Lusace et les sokols, 28 s., l'Association tchéco-lusacienne „Adolf Černý", Prague 1926.

Petr Bezruč a Lužice, k osmdesátým narozeninám národního básníka, 24 s., Společnost přátel Lužice, Praha 1947.Vladimíra Lebedová-Zmeškalová

Moler Ludvík Kuba a Łužica, z čěšćiny přełožił Radoměr Wićaz, I. nakład, 96 + 23 s., Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984.Lýdia Zubajová

Viz E. Spálený.Hubert Žur

Komuž muza pjero wodźi, literarne portrety žiwych serbskich spisowaćelow, 242 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1963autor neznám

Die katholische Pfarrkirche in Wittichenau, 88 s., Katholischer Kirchenvorstand, Wittichenau 1935.

Dźěłowy program Domowiny, 16 s., Zwjazkowy sekretariat Domowiny, Budyšin 1958.

Konstantin Wulki a Napoleon Mały, kejžoraj dwojeho razu! Bitwa před Romom. Bitwa pola Lipska. 24 s., Swob. Zjenoćenstwo k. w. s. Łužicy, Budyšin 1913.

Krótke stawizny Ralbičanskeje farskeje cyrkwje, 28 s., (1957).

Lužičtí Srbové v Německu, Serbja w Němskej, 2., předělany naklad, 16 s., Dům lužickosrbské lidové kultury, Budyšín 1994.

Minderheitenförderung ein - Privileg? / Spěchowanje mjeńšiny - privileg? Eine Geschichte zum Zusammenleben von Großen und Kleinen, 16 s., Domowina, Zwjazk Łužiskich Serbow, Budyšin (2002).

Naša wěra, wučbnica nabožina za 3. a 4. lětnik, za serbski přełožk na zakładźe titula „Glaubensbuch für das 3. und 4. Schuljahr" zamołwity Beno Šołta, 233 s., St. Benno-Verlag - LND, Dźěłowe zjednoćenstwo katolskich serbskich duchownych, Lipsk - Budyšin 1967.

Pěsni a gronka z luda, Serbska poezija 31, zestajał Kito Lorenc, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1992.

Pěsnje a hrónčka z luda, Serbska poezija 30, zestajał Kito Lorenc, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1991.

Pućowanske dopomnjeńki, 176 s., towaŕstwo ss. Cyrilla a Methoda, Budyšin 1930.

Serbske wuměłstwo wčera a dźensa / Sorbische Kunst gestern und heute, 44 s., Koło serbskich tworjacych wuměłcow a Dom za serbske ludowe wuměłstwo w zhromadnym dźěle ze Sekretariatom Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, Budyšin 1962.

Spěwamy w Domowinskich kupkach / Spěwamy w Domowinskich skupinach, 32 s., sekretariat Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, Budyšin 1981.

Spěwne łopjeno za Domowinske skupiny 7, 12 s., sekretariat Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, (1957).

Spěwnik Sorabije. Zestajeny a wudaty k 275. jubilejej załoženja. 31 s., Lipsk 1991.

Stalin - naš wuswobodźićel a škitar. K 73. narodninam wulkeho wjednika swětoweho lěhwa měra, J. W. Stalina. 12. s., Zwjazkowe předsydstwo Domowiny, (Budyšin 1952).

Ach, rozmilona lubka mója / Ach Liebste, du mein lieber Schatz. Spěwy ze Slěpego a hokolnych wsow / Lieder der Schleifer Region. 32 s., LND, Budyšin 1989.

Šła gólica jo trawku žněć. Spěwy ze Slěpego a hokolnych wsow. 1. nakład, 20 s., LND, Budyšin 1983.

Štwórty wěnc spěwow za serbsku młodosć, třeći wudawk, 48 s., Smolerjec knihićišćernja, 1913.

Wissenswertes über die Sorben, Schriftenreihe für Lehrer und Erzieher im zweisprachigen Gebiet 3/4, erscheint als Beilage der »Serbska šula«, 3., überarbeitete Auflage, 88 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1986.

Woknješko, fibla za serbske šule, 128 s., Komisija serbskich wučerjow, Domowina, ćišćernja a nakładnistwo, Budyšin 1949.

Wustawki Domowiny. Přiwzate na III. Zwjazkowym kongresu. 32 s., Budyšin 1955.

Wustawki Domowiny / Satzung der Domowina. Wobzamknjene na VIII. Zwjazkowym kongresu. 48 s., 1973.

Wustawki Domowiny. Na wurjadnym zwjazkowym kongresu schwalene. 20 s., 1990.

Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk, 72 s., Stiftung für das sorbische Volk, 1994.

Zoologija, wučbnica biologije za wyšu šulu, 10. šulski lětnik, němske wudaće „Lehrbuch der Biologie" - Zoologie - für das 10. Schuljahr zeserbšćiłoj Jan Donat a Pawoł Kokert, 257s., Volk und Wissen ludowy nakład, Berlin 1956.

časopisy, kalendáře

Časopis Maćicy serbskeje LXXVII (1924), LXXVIII (1925), Budyšin.

Česko-lužický věstník, ročník X., číslo 2., vydává Česko-lužický spolek „Adolf Černý", v Praze 25. února 1929.

Česko-lužický věstník (do dubna 1993, č. 4 ročníku třetího, Zpravodaj Spolku česko-lužické mládeže) 1, 3, 4, 5, 7 / rok 1991; 1, 3, 9, 10, 11 / 1992; 1, 4-12 /1993; 1-12 / 1994; 1-12 / 1995; Spolek česko-lužický, Praha.

Dybzak 2 (1972), 3 (1977), magacin Płomjenja, LND, Budyšin.

Katolski Posoł. Časopis katolskich Serbow. 1984/19, 1985/20-24, 1986/10, 12, 1990/6, 1991/14, Budyšin.

Krajan 3 (1984), 6 (1990) Nakładnistwo swj. Bena w Lipsku.

Lětopis (Instituta za serbski ludospyt), Rjad A 2 (1954), 3 (s. 155 - 205, 1955), 5 (s. 134 - 149, 1958), 7 (s. 147 - 153, 1960), 8 (s. 174 - 189, 1961); Reihe B 8 (1961), 9/1 (1962), 13/2 (1966), 14/ 1 (s. 35 - 52), 2 (1967), 16/2 (1969), 19/1 (1972), 22/1 (1975, s. 113 - 136); Reihe C 17 (s. 87 - 116, 1974); 42/2 (1995), Bautzen.

Minoritas, Series A No. 1, Vol. 1 (1985), No. 1, Vol. 3 (1987), International Mionology Faculty, Berlin.

Nová Lužice. Časopis Společnosti přátel Lužice. I./ 5.- 6. (1948), II./ 3.- 4. (1949), Praha.

Nowa Doba. Protyka za serbski lud 1949, 1951, Budyšin.

Neues Lausitzisches Magazin, Bd. LXXXII (s. 300 - 303).

Płomjo 1957/17.

Podstupimske pśinoski k Sorabistice / Potsdamer Beiträge zur Sorabistik 1, 2 (2000), Universität Potsdam, Institut für Slavistik.

Pomhaj Bóh. Časopis ewangelskich Serbow. 34/9 (1984), 35/5, 7, 11 (1985), 36/2, 4 (1986), 38/1 (1988), 41/4 (1991), Budyšin.

Pomogaj Bog. Pśiłoga casnika »Pomhaj Bóh« za ewangelskich Dolnych Serbow. Meja, oktober 1988, apryl, oktober 1989, apryl, oktober 1990.

Protyka za Serbow 1946, Budyšin.

Předźenak. Protyka za Serbow. 1930 - 1932, 1936, 1937, Maćica Serbska, Budyšin.

Přehled lužickosrbského kulturního života 2 (rok 1959), 3 (1960), 7 (1964) 8 (1965), 11, 12 (1969), 13, 14 (1970), 18 (1973), 24 (1975), redaktor Vladimír Zmeškal, Jiří Mudra, Dr. J. Petr, Dr. Miloslava Lorencová, Dr. Zdeněk Boháč, CSc., prof. Karel Cvejn, Jurij Wićaz, náklad 700 - 1300 výtisků, Společnost přátel Národního musea v Praze.

Raj. Časopis za serbske dźěći. 1/1, 3 (1945), Domowina, Budyšin.

Serbska pratyja 1968, 1969, 1992, LND, Budyšyn.

Serbska protyka 1956, 1958, 1959, 1967, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, LND, Budyšin.

Serbska šula. Časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow. 17 (1964, ukazatel, 1. přiłoha

Serbske nowiny. Dźenik za serbski lud. Čisło 112, Lětnik 90, Budyšin - sobotu, 16. meje 1931.

Rozmołwjamy so serbsce), LND, Budyšin.

Zeszyty Łużyckie 1 (1991), Institut Filologii Słowiańskiej UW, Koło Zainteresowań Kulturą Łużyczan, Warszawa.

korespondence

Mikławša Andrickeho Listy z Prahi z lět 1886 do 95, 128 s., wudał Michał Nawka, Budyšin 1925.

lidová slovesnost

Słowo kaž worjech. Lózy serbski přisłownik z wjele byldkami skrućenym ludźom do kapsy a pomjatka. Zestajał a přederěč napisał Pětr Malink, 72 s., LND, Budyšin 1970.

literárněvědné příručky

Nowa serbska proza. Wuběrk za listowy studij serbšćiny. Zawod napisał a wuběrk prozy zestajał Jurij Młynk, 248 s., Serbski pedagogiski institut, Mały Wjelkow 1958.

Serbska literatura kónc 50. a spočatk 60. lět, Marja Młynkowa a Jurij Młynk, 184 s., Serbski pedagogiski institut, Budyšin 1963.

Słowjanske literatury, wuběrk zestajał a zawody spisał Jurij Młynk, Serbski pedagogiski institut, Budyšin - 1. Z ruskeje, sowjetskeje a bołharskeje literatury, 432 s., 1960; 2. Z čěskeje, słowakskeje, pólskeje, serbochorwatskeje, słowjeńskeje a macedonskeje literatury, 564 s., 1961.mapy

Berlin, deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Autofahrer, Massstab 1:300000, Mittelbachs Verlag, Leipzig.

Dresden, deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Motorfahrer, Massstab 1:300000, Mittelbachs Verlag, Leipzig.

Guben, deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Motorfahrer, Massstab 1:300000, Mittelbachs Verlag, Leipzig.

Łužica / Lusatia / Lužice / Лужица / Lusace, měritko 1:750.000, wobdźěłał podpołk. w. w. M. Semík, Lužiskoserbski narodny wubjerk, Budyšin 1945.

Německá demokratická republika, Maßstab 1:1000000, Reisebüro Deutsche Demokratische Republik, Berlin.

Neue Karte von Nordböhmen, der Oberlausitz und der Sächsischen Schweitz, Maßstab 1:75000, Heinr. Pfeifer, Rumburg.

Ostsachsen. Oberlausitz und Elbsandsteingebirge. C. Starke, 1:120000, 2. Auflage, Walter Haupt, Obergurig.

Sächsisch-Böhmische Schweitz, Wanderkarte, 1:50 000, 4. Auflage, TOURIST Verlag - Kartografie, Berlin/Leipzig/Praha.

Specialkarte vom Koenigreich Sachsen. Entworfen von Moritz von Süsmilch Hörnig, Maastab der Projection 1: 250000, Verlag der Königl. Hof-Buchhandlung von Hermann Burdach in Dresden.

Stadtplan und Plan der Umgebung von Görlitz, i. Schl., Beilage zum Führer durch Görlitz, volný list Straßen-Verzeichnis.

Touristik-Landkarte Reiseland Deutsche Demokratische Republik, Maßstab 1:700000, Reisebüro der DDR, Berlin.

Zittau, Maßstab 1:25000, Umdruckausgabe, Giesecke&Devrient, Leipzig.

Zittau (Süd), 1:25000, Umdruckausgabe, Giesecke&Devrient, Leipzig.

mluvnické a pravopisné příručky

Dolnosrbská mluvnice, z německého originálu Pětra Janaše vydaného v Budyšíně roku 1976 přeložil pro Slovanský ústav AV ČR Richard Bígl, rukopis, tři sešity, 1994.

Hornjoserbska ortografija a interpunkcija, prawidła, Pawoł Völkel, na zakładźe wobzamknjenja Hornjoserbskeje rěčneje komisije při Zwjazkowym předsydstwje Domowiny zwjazowace za wšo zjawne pisomne wužiwanje hornjoserbšćiny w šulach, w zarjadnistwje a we wšitkich ćišćanych publikacijach, 1. nakład, 80 s., LND, Budyšin 1974.

Gramatika hornjoserbskeje rěče, Hinc Šewc, 1. zwjazk, fonetika a morfologija, 320 s., LND, Budyšin 1968.

Grammatische Tabellen obersorbisch / Gramatiske tabele hornjoserbsce, für den Sorbischunterricht an Oberschulen mit sorbischem Sprachunterricht, 2., bearbeitete und erweiterte Auflage, 164 s., Volkseigener Verlag Domowina, Bautzen 1974.

průvodce

Průvodce po Německé demokratické republice, přeložila J. Vůjtěchová, 360 s., mapový list, VEB Edition, Leipzig 1964.

Przewodnik. Łużyce, Drezno, Miśnia, Saska Szwajcarja, Góry Żytawskie, Spreewald. Ben Budar, z języka niemieckiego przełożył Alfred Ligocki, wydanie I, nakład 10 281 egz., 168 s., Śląsk, Katowice 1975.

Łużyce. Mały przewodnik turystyczny. Krzysztof R. Mazurski, Andrzej Zieliński,Wydanie I., nakład 10.000 + 350 egz., Krajowa Agencja Wydawnicza - RSW "prasa-książka-ruch", Warszawa 1984.

sborníky

Die Sorben in Deutschland, 1. Auflage, 96 s., Maćica Serbska, Budyšin / Bautzen 1991.

Dokumenty propagandistiskeje konferency Domowiny 18. 9. 1987 k stawiznam Domowiny / Dokumente der propagandistischen Konferenz der Domowina 18. 9. 1986 zur Geschichte der Domowina, Pokiwy a literatura za Domowinske dźěło 72, 88 s., sekretariat Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny.

Domowina 1949, dźěłowy program, Spisy Domowiny 2, 32 s., zwjazkowy sekretariat w Budyšinje.

Kwětki, wuběrk literarnych dźěłow serbskeho studentstwa, 1. nakład, 128 s., Budyšin 1974.

Łużyczanie, słowiański naród w Niemczech, 144 s., Maćica Serbska, Energeia, Budziszyn - Warszawa 1994.

M. Hórnikowe skutkowanje w cyrilo-metodskim duchu, materialije mjezynarodneho sympozija, kotryž so při składnosći 100. posmjertnin Michała Hórnika dnja 19. februara 1994 w Budyšinje wotmě, 64 s., Maćica Serbska - Serbski institut, 1994/1995.

Protokol VI. zwjazkoweho kongresa Domowiny, 256 s., Zwjazkowe předsydstwo Domowiny, LND, Budyšin 1965.

Serbja - aktiwni twarcy socializma w NDR, 72 s., LND, Budyšin 1970.

Serbja pod stalinistiskim socializmom (1945 - 1960). Protokol schadźowanja Maćicy Serbskeje. 1. nakład, 116 s., LND, Budyšin 1992.

Serbske šulstwo (1945 - 1970). Mjez socialistiskej ideologiju a narodnej zamołwitosću. Protokol schadźowanja Maćicy Serbskeje. 1. nakład, 160 s., LND, Budyšin 1993.

Sorbisches Volkstreffen, 96 s., plán Budyšína, vytržen první list.

Sprawy łużyckie w ich słowiańskich kontekstach, materiały z sesji młodych sorabistów, 214 s., nakład 400 egz., Instytut Filologii Słowiańskiej UW, Maćica Serbska, Warszawa 1996.

IV. Bundeskongress der Domowina, Auszüge aus dem Protokoll, Zusammenstellung und Redaktion Jurij Wuješ, 2. Auflage, 152 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1957.

VII. Bundeskongreß der Domowina, Protokoll, 176 s., Bundesvorstand der Domowina, Domowina-Verlag, Bautzen 1969.

VIII. zwjazkowy kongres Domowiny / VIII. zwězkowy kongres Domowiny / VIII. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 296 s., sekretariat Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, LND, Budyšin 1973.

IX. zwězkowy kongres Domowiny / IX. zwjazkowy kongres Domowiny / IX. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 224 s., sekretariat Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny, LND, Budyšin 1977.

X. zwězkowy kongres Domowiny / X. zwjazkowy kongres Domowiny / X. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 264 s., sekretariat Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny, LND, Budyšin 1982.

XI. zwězkowy kongres Domowiny / XI. zwjazkowy kongres Domowiny / XI. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 264 s., sekretariat Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny, LND, Budyšin 1987.

30 Jahre Institut für sorbische Volksforschung 1951 - 1981, 1. Auflage, 88 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1981.

slovníky jazykové

Alfabetiski němsko-serbski zapisk městnosćow we Łužicy / Alphabetisches deutsch-wendisches Ortsverzeichnis der Lausitz. Vydal Hendrich Hančo, 32 stran, Slepo 1919.

Pomocny terminologiski słownik němsko-serbski, 352 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1957.

Prawopisny słownik, hornjoserbsko-němski słownik, obersorbisch-deutsches Wörterbuch, Pawoł Völkel, wot Hornjoserbskeje rěčneje komisije při Zwjazkowym předsydstwje Domowiny schwaleny jako zwjazowacy prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče, III. njezměnjeny nakład, wudaće 1970, 934 s., LND, Budyšin 1980. VYPŮJČENO 25. října 2001 Radku Čermákovi.

Serbsko-němski a němsko-serbski zapis wjesnych a městskich mjenow dwurěčnych wokrjesow / Sorbisch-deutsches und deutsch-sorbisches Ortsnamenverzeichnis der zweisprachigen Kreise I, Drježdźanski wobwod, zestajał Bjarnat Rachel, 136 s., LND, Budyšin 1959.

Wörterbuch Deutsch-obersorbisch / Słownik Němsko-hornjoserbski, nawoda awtorskeho kolektiwa dr. Helmut Jenč, 1. nakład, 340 s., 22000 deutsche Stichwörter, LND, Budyšin 1986.

10 000 słowow, Serbsko-němski přiručny słowničk, wobźěłał A. Mitaš, 224 s., Domowina, Budyšin 1952.

10 000 Worte Deutsch-Sorbisch, Deutsch-Obersorbisches Taschen-Wörterbuch, bearbeitet von A. Mitaš, 2. Auflage, 192 s., Domowina, Bautzen 1953.slovníky nejazykové

Leksikon awtorow serbskich knihow 1945-1978. Helmut Kaltšmit. 1. nakład, 144 s., LND, Budyšin 1979.

Serbski biografiski słownik, 1. nakład, 304 s., LND, Budyšin 1970.učebnice jazykové

Wuknjemy serbsce. 1. zběrka wobrazow za rěčnu wučbu. Wupytał a rjadował F. Wjenka, Serbska šula - 1. přiłoha 1965.učebnice nejazykové

Wučbnica za stawiznisku wučbu, 6. lětnik, stawizny němskeho luda wot 10. do 18. lětstotka, „Lehrbuch für den Geschichtsunterricht 6. Schuljahr" zeserbšćił Jurij Měrćink, 320 s.+ 4 mapy, Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1955.

Wučbnica za stawizny serbskeje literatury, Volk und Wissen, Berlin, 1958 - 1. serbske pismowstwo wot spočatka hač do doby Handrija Zejlerja, spisała Marja Młynkowa, 176 s.; 2. serbske pismowstwo wot Ćišinskeho hač do našich dnjow, spisał Jurij Młynk, 172 + 8 s.

Zemjepis: za 30 minutow wokoło swěta. Zemjepisny přehlad wšěch swětadźělow. Serbski wobdźěłał Dr Šleca po brožurje Karla Černeho, druhe dopjelnjene wudaće, Přiručki za serbsku šulu I, Budyšin 1948.

více autorů

Ako smy chopili ceptariś. Dopomnjeńki wucabnikow prědnych lět. 1. nakład, 208 s., LND, Budyšyn 1989.

... da sah ich sie liegen schön, unsere Dörfen. Sorben im Landkreis Weißwasser/Oberlausitz. 88 s., Landratsamt, Weißwasser 1993.

Der sorbische Maler Heinrich Theodor Wehle / Serbski wuměłc Hendrich Božidar Wjela, Gedächtnisausstellung in Görlitz März / April 1955, 48 s., Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbische Volksbildung, (Bautzen 1955).

Die Sorben. Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen Minderheit. 240 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1964.

Die Sorben. Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen Minderheit. 2. erweiterte und ergänzte Ausgabe, 276 s.+ 38 s. fotografií, Domowina-Verlag, Bautzen 1966.

Festtage in Bautzen, Bilder aus der Festivalstadt, Rolf Dvoracek, Gerald Große, Erich Schutt, 1. Auflage, 98 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1981.

Hronow a druhe powědančka, Zběrka serbskeje prozy 19. lětstotka III, 284 s., LND, Budyšin 1967.

Informacija wo nas, 34 s., Zwjazk serbskich wuměłcow, Budyšin 1992.

Kapałki Kulowskeje wosady, redakcija Šćěpan Delan, 1. nakład, 24 s., Łužica 1992.

Koło serbskich tworjacych wuměłcow / Kreis sorbischer bildender Künstler, 60 s.Koło serbskich tworjacych wuměłcow, Budyšin.

Lenin a my. Druha antologija serbskich ludowych awtorow. 104 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1970

Na serbsku Łužicu, básně lužických autorů přeložila Marie Hlisnikovská, samodělné vydání, 66 s., 1991.

Naš nan a naša mać, čitanka za serbsku swójbu, zestajała a wudała Ludmila Brězanowa, 156 s., LND, Budyšin 1982.

Nawrót, zběrka powědančkow serbskich spisaćelow, 84 s., Domowina, ćišćernja a nakład, Budyšin 1951.

Pod słóncom swobody, antologija serbskeje powójnskeje literatury, zestajała Lucija Hajnec, 296 s., Volk und Wissen, Berlin 1955.


Prědne kłoski, wujimki z noweje serbskeje literatury, 140 s., LND, Budyšyn 1959.

Ptači kwas 1956, zestajał Jurij Młyńk, 32 s., Domowina, Budyšin.

Republika - domizna / Wir - die Republik, wujimki ze serbskeje literatury k 15. róčnicy załoženja Němskeje demokratiskeje republiki, 136 s., Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1964.

Serbske narodne drasty / Sorbische Volkstrachten, Domowina, Budyšin - 1. Drasta Slepjanskich Serbow / Die Tracht der Sorben um Schleife, Měrćin Nowak a Pawoł Nedo, 118 s., 1954; 2. Drasta Katolskich Serbow / Die Tracht der katholischen Sorben, Jan Meškank, 130 s., 1957.

Serbske narodne drasty / Sorbische Volkstrachten, Neuauflage / Nowonakład, Domowina, Bautzen - 1. Drasta Slepjanskich Serbow / Die Tracht der Sorben um Schleife, Měrćin Nowak a Pawoł Nedo, wobdźěłał a rozšěrił Albrecht Lange, 208 s., 1984.

Sorben - Serbja. Ein kleines Lexikon. 1. Auflage, 184 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1989.

Stawizny Serbow 1-4, 313+298+200+288 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1977, 1975, 1976, 1979.

Surowa štrofa. Humor Dolnych Serbow. Zestajałej Monika Pawlowa a Wylem Bjero, 124 s., LND, Budyšyn 1973.

Tři lěta w Ruskej, Zběrka serbskeje prozy 19. lětstotka II, 252 s., LND, Budyšin 1966.

Wir Lausitzer Sorben (Wenden), Beiträge zur Kenntis des sorbischen Volkstums, 40 s., Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung J. Ziesche, Bautzen 1934.

Witajće k nam! / Witajśo k nam! Anregungen für die Kindergärtnerin im zweisprachigen Gebiet. 1. Auflage, 256 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1988.

Wučbnica serbskeje stenografije, wobchadne pismo, 1. wudaće, 40 s., Hł. wotrjad Serbske ludowe kubłanje w Budyšinje ze zhromadnym dźěłom Krajneho stenografiskeho zarjada w Drježdźanach, Nowa Doba, ćišćernja a nakład, Budyšin 1954.

Z jastwa a wuhnanstwa. Fašizm nas njeje móhł zlemić. 240 s., LND, Budyšin 1970.

Za svobodu Lužických Srbů I. Sbírka dokumentů z května - června 1945, 56 s., Společnost přátel Lužice, Praha 1945.

Zjebany skupc, humor Delnich Serbow, zestajałoj Wylem Bjero a Monika Pawlowa, do hornjoserbšćiny přełožił Frido Michałk, 120 + 4 s., LND, Budyšin 1984.

1500 ans de lutte pour l´existence nationale, mémorandum des Serbes de Lusace, derničre nation asservie en Europe, 24 s., Conseil National Lusacien, Budyšin 1946.

1500 лет борбы за народное существование, меморандум Лужицких Сербов, последнего порабощеннго народа в Европе, 20 s., Лужицко-сербский Национальный Совет, Будышин 1946.

zpěvníky

Kaž ptačik lećeć, 33 Kinderlieder für die Ausbildung und Praxis im Gitarrenspiel, 33a číslovaných stran, Serbski wučerski wustaw »Korla Janak«, Budyšin 1984.

Młoda garda smy našeho ludu... Spěwnik za serbske wyše šule. Zestajałoj a wobdźěłałoj Michał Nawka a Jan Bulank, 196 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1957.

Sokołski spěwnik, zestajał dr. Šleca, 64 s., Łužisko-serbsi sokołski zwjazk, Budyšin 1926.

K. A. Fiedlerjowy Towaŕšny Spěwnik za serbski lud. Štwórty, předźěłany a rozmnoženy wudawk zhotowił Jurij Słodeńk, 192 s., Maćica Serbska, Budyšin 1927.

Wěnčk spěwow, zběrka tekstow znatych serbskich spěwow, zestajał Jurij Winar, 192 s., LND, Budyšin 1968.


Copyright © 2008-2015 Společnost přátel Lužice, všechna práva vyhrazena
Společnost přátel Lužice, U Lužického semináře 13, 118 00, Praha 1
e-mail: luzice(zv.)luzice.cz, tel.:+420 234 813 146, : 70976597